Etikett: Principles for Sustainable Insurance

Aon ansluter sig till FN:s principer för hållbar försäkring

Aon meddelade i dag på morgonen att koncernen anslutit sig till FN:s initiativ kring principer för hållbar försäkring – Principles for Sustainable Insurance (PSI). Aon är först ut som försäkringsförmedlare att anta dessa principer. 

FN-initiativet omfattar fyra grundläggande principer tänkta att utgöra grunden för alla produkter, tjänster och projekt som utvecklas och lanseras på marknaden.

Tanken bakom FN-initiativet är att försäkringsbranschen ska utnyttja sin position för att minska riskeroch för att stärka bidrag till ett säkrare, hälsosammare och mer hållbart samhälle.

De fyra principerna är:

  • I vårt beslutsfattande kommer vi inkludera miljö-, sociala och ledningsmässiga frågor som är relevanta för vår försäkringsverksamhet.
  • Vi ska samarbeta med våra kunder och affärspartners för att öka medvetenheten om frågor som rör miljö, samhälle och styrning för att hantera risker och utveckla lösningar.
  • Vi kommer att samarbeta med regeringar, tillsynsmyndigheter och andra viktiga intressenter för att främja omfattande insatser i samhället kring frågor som rör miljö, samhälle och styrning.
  • Vi ska visa ansvar och öppenhet genom att regelbundet offentliggöra våra framsteg vid genomförandet av principerna.

Enligt Aon visar beslutet att ställa sig bakom dessa principer en del av Aons bredare engagemang som ett ansvarigt, socialt och miljömedvetet företag.