Etikett: Prometeia

Vilket guldregn! Försäkringsbolagen sätter av 9 500 Mdr kr till förvaltning

Fram till 2019 förväntas europeiska försäkringsbolag sätta av cirka 1 biljon euro, motsvarande nära 9 500 miljarder kronor, till externa förvaltare. Den bedömningen gör den italienska konsultfirman Prometeia, enligt en artikel i Realtid. 

Realtid citerar Financial Times, som konstaterar att försäkringsbolagen pressas av flera olika anledningar – bland annat de nya Solvens II-reglerna och de låga räntorna.

Prometeia har genomfört en undersökning av totalt 60 stora institutioners behov de kommande åeren.

Försäkringsbolagen är redan viktiga kunder för Europas kapitalförvaltare. Enligt konsultfirman har branschen redan i dag lagt över 3,6 biljoner euro till externa kapitalförvaltare.