Etikett: provisionsförbud

KKV följer upp ärende om provisionsförbud för direkt sak

Konkurrensverket meddelade under tisdagen att man kommer att följa upp ett ärende från 2015, då försäkringsbranschen utfärdade en rekommendation om att förbjuda provisioner. 

År 2015 inledde Konkurrensverket ett granskningsärende av en rekommendation från Svensk Försäkring om provisionsförbud inom sakförsäkring. 

Rekommendationen om provisionsförbud antogs år 2014 och innebar att medlemsföretagen i Svensk Försäkring rekommenderades att – när det gällde direkt skadeförsäkring – inte teckna avtal om provisioner till förmedlare och heller inte medverka vid fakturering av förmedlares ersättning från konsument.

Ärenden kom upp efter en anmälan från Branschorganisationen för Privatekonomiska Förmedlings- och Jämförelsetjänster, BPFJ, med Insplanet och Compricer som medlemmar. 

Sedan Konkurrensverket påbörjat sin utredning, beslutade Svensk Försäkring i juni 2016 att dra tillbaka branschrekommendationen. Sedan detta skett beslutade Konkurrensverket att inte utreda ärendet vidare. 

Men nu är det alltså dags igen. 

Konkurrensverket har beslutat att genomföra en uppföljning av beslutet från 2016. Hur har marknaden utvecklats sedan dess?

Så här skriver Konkurrensverket om varför man följer upp ärendet: 

– Nu vill Konkurrensverket skaffa sig kunskap om hur marknaden har utvecklats sedan ärendet avslutades. Uppföljningen kommer att undersöka eventuella effekter av rekommendationens införande och borttagande.

Här kan du läsa mer om Konkurrensverkets uppföljning.