Etikett: Resegaranti

McKinsey: AP-fonderna har föråldrade placeringsregler

Placeringsreglerna för AP-fondernas förvaltning är föråldrade – de har inte ändrats sedan 2001 samtidigt som finansmarknaderna har förändrats kraftigt. Det skriver McKinsey i sin utvärdering av AP-fondernas verksamhet 2016. 

McKinseys rapport – där man utvärderar AP-fonderna på uppdrag av regeringen – präglas av en i grunden positiv syn på AP-fondernas verksamhet under förra året. 

• Man konstaterar att alla buffert-AP-fonder utom Sjätte AP-fonden har uppfyllt sina långsiktiga avkastningsmål. 

• När det gäller kostnadsutvecklingen pekar McKinsey på att fonderna överlag ligger lägre i kostnader än jämförbara pensionsfonder internationellt. 

Samtidigt har McKinsey ett antal förslag för att förbättra AP-fondernas verksamhet.

Det här är några av de viktigaste: 

Se över placeringsreglerna! Regleringen är oförändrad sedan 2001 samtidigt som finansmarknaderna har utvecklats kraftigt.   

Dagens regler begränsar avkastningen! McKinsey pekar på att fonderna får ha högst 5 procent av tillgångarna i private equity och måste ha minst 30 procent av tillgångarna i räntebärande instrument. Det begränsar sannolikt avkastningen, skriver McKinsey.  

Stärk kompetensen kring direktinvesteringar! Direktinvesteringar i onoterade aktier kräver kompetens som AP-fonderna saknar i dag, konstaterar McKinsey.  

Bli bättre på jämförbarhet! AP-fonderna har i dag olika definitioner av tillgångsslag och kostnader. Detta bör samordnas, för att öka transparensen, menar McKinsey. 

Sänk kostnaderna genom mer samarbete. McKinsey pekar ut områden som gemensamma upphandlingar av förvaltning, och marknadsdata, som skulle kunna bidra till att sänka kostnaderna. 

Här kan du som är abonnent på Sak & Liv Premium ta del av hela McKinseys utvärdering av AP-fonderna 2016. 

”Bra förslag om resegarantier – men det krävs förtydligande”

Förslaget till ny resegarantilag är i grunden bra. Men det krävs att en rad oklarheter reds ut för att försäkringsbolagen ska kunna erbjuda försäkringslösningar för resegarantin, skriver Svensk Försäkring i sitt remissvar på förslag om ny resegarantilag.

Svensk Försäkring påpekar bland annat att det är oklart om hur en resegaranti ska betraktas – som en traditionell skadeförsäkring eller som en kreditförsäkring. Det kan avgöra möjligheten att kunna meddela försäkring enligt förslaget, skriver Svensk Försäkring.

Enligt Svensk Försäkring är det också oklart i lagförslaget om det kan vara möjligt att dela upp de två momenten som garantin är till för att skydda.

Svensk Försäkring skriver också att det är överoptimistiskt att tro att föräkringsbolagen ska vara klara med en ny försäkringsprodukt redan till den 1 juli 2018, då den nya lagen föreslås träda i kraft. 

Här kan du läsa hela Svensk Försäkrings remissvar.