Etikett: Robert Lundberg

Mia Liblik ny VD för FOLO – tidigare VD kvar i bolaget

Mia Liblik har utsetts till ny VD för Folksam LO Fondförsäkring AB. Hon tillträder vid årsskiftet. Enligt bolaget följer utnämningen av omvärldsutvecklingen där frågor kring hållbarhet, varumärke och regelverk blivit centrala.

Mia Liblik är i dag tf VD i KPA Pension där hon arbetat i knappt nio år i olika ledande befattningar. Bland annat har hon varit VD i KPA Livförsäkring och ansvarig för KPA Pensions marknadskommunikation, affärs- och produktutveckling och hållbarhetsarbete. Tidigare har hon även varit affärsområdeschef och digital affärsutvecklingschef i kommunikationsbranschen.

Nuvarande VD Robert Lundberg kommer att vara kvar i bolaget och – enligt pressinformationen – fortsätta att bidra med sin särskilda kompetens och sina erfarenheter efter drygt åtta år som vd.

– Det känns bra att lämna över stafettpinnen till Mia i ett läge där bolaget är i toppform och det dessutom är rätt tidpunkt för mig personligen, säger Robert Lundberg i en presskommentar.

Elisabeth Sasse, styrelseordförande för Folksam LO Pension, uttalar sig så här i pressinformationen från Folksam:

– Jag är mycket glad att kunna hälsa Mia Liblik välkommen som ny vd. Jag är övertygad om att hon med sin breda erfarenhet och kompetens kommer att ta Folksam LO Pension till nästa nivå i bolagets utveckling. Jag vet också från vårt tidigare fina samarbete att hennes profil och engagemang är helt rätt för uppdraget.