Etikett: Roland Johansson

Idun Liv – nya namnet på Solidar Liv Försäkring AB

Solidar Liv Försäkring AB har ansökt om att byta namn till Idun Liv. Avsikten är att det nya varumärket ska lanseras inom kort.

Ansökan om att byta firmanamn lämnades in i mitten av mars. Bolagsverket har redan meddelat att namnbytet godkänns, under förutsättning att Finansinspektionen ger tillstånd för den ändring av bolagsordningen som krävs för ändring av firma. Solidar Liv har även lämnat in en ansökan om registrering av varumärke för Idun Liv.

– Bakgrunden till namnbytet är att livbolaget kommer att stå mer på egna ben framöver, säger Lars Einar Pettersson som är VD för Solidar Liv Försäkring AB. 

– Historiskt sett har vi i första hand varit en produktleverantör till kunderna i Solidarkoncernen. Nu går vi ut bredare än så, och har gjort bedömningen att det är bättre att verka under ett eget varumärke. Vi kommer att utveckla livbolagsversamheten och arbeta med många externa samarbeten.

Det har tidigare offentliggjorts av systerbolaget Solidar Pension byter namn till Eterum.

Det har varit negativ uppmärksamhet kring Solidars premiepensionsfonder. Man skulle kunna spekulera i om namnbytena har att göra med att man vill undvika kopplingen till Solidar Fonder. 

– Namnbytet beror på att vi kommer att driva verksamheten som ett självständigt livbolag.

Huvudägaren Roland Johansson har nyligen avgått ur styrelsen för Solidar Liv. Det är inte så att namnbytet har koppling till någon typ av ägarförändring?

– Nej, vi är kvar i Solidarkoncernen. Roland Johansson har fyllt 70 år och lämnat styrelsen med ålderns rätt. Därmed har vi i dag en styrelse som helt och hållet består av oberoende styrelseledamöter med Hans Benndorf som styrelseordförande. 

Var kommer namnet Idun ifrån?

– Det var från början projektnamnet på vår nya digitala försäkringslösning. Nu fick det bli namnet även på bolaget, och det passar bra. Idun var den eviga ungdomens gudinna i fornnordisk mytologi och vi arbetar med att ge våra kunder skydd livet ut, säger Lars Einar Pettersson till Sak & Liv. 

”Solidar kopierade Allras upplägg för att mjölka spararna”

Solidar har använt samma typ av upplägg som Allra för att mjölka fonder på pengar. Det rapporterade Ekot i morse, och hänvisade till en undersökning av Småspararguiden. Enligt undersökningen har minst 35 miljoner kronor försvunnit ur Solidars fonder genom upplägg som påminner om Allras. 

– Upplägget är oerhört likt. Och Solidar gjorde de här affärerna strax efter Allra. Och de har förmodligen inspirerats av hur man gör helt enkelt, sade Patrick Siegbahn i intervjun i Ekot. Patrick Siegbahn är grundare av Småspararguiden. 

Enligt Patrick Siegbahn har Allra och Solidar haft en rad gemensamma affärer. 

 – Vi ser att våren 2014 grundar företrädare för Solidar och företrädare för Allra det här gemensamma bolaget på Malta, säger han i Eko-inslaget.

Solidar förvaltar knappt 25 miljarder åt cirka 130 000 kunder. 

Under måndagen gick Solidar till motangrepp mot Småspararguidens och Ekots rapportering, och sade bland annat att Solidar inte har haft något samarbete med Allra eller personerna bakom bolaget. Man tillbakavisar också kritiken mot de certifikat som kritiserats. 

– Det är stora och starka krafter som verkar och det blir extra tydligt nu när PPM-systemet kanske kommer att göras om och branschen väntar på Pensionsgruppens besked i frågan. När det handlar om SR:s reportage får man också komma ihåg att källan också har egna kommersiella intressen. Så jag tycker att man generellt ska förhålla sig kritiskt till det som rapporteras, säger Solidars koncernchef Roland Johansson bland annat i sin kommentar.  

Här kan du ta del av inslaget i Ekot. 

Här kan du läsa mer om vad Småspararguiden skriver. 

Här är Solidars kommentar till kritiken. 

Solidar slår tillbaka: Vi har inte redovisat avgifterna felaktigt

Svenska Dagbladets påstående om att Solidar har mörkat avgifter, och på så vis kunnat sänka inbetalningarna av rabattpengar till Pensionsmyndigheten med upp till 100 miljoner kronor, är inte korrekta. Det säger Solidars VD Roland Johansson i dag på Solidars hemsida. 

– Nej, det stämmer inte. Svenska Dagbladet har återkommande ställt samma fråga till oss under ett halvårs tid – om det har funnits fondavgifter som inte har redovisats till Pensionsmyndigheten. Och vi har svarat vad det är som gäller: Det finns inga avgifter som Solidar ska redovisa som inte har rapporterats till Pensionsmyndigheten. Samtliga avgifter som ska redovisas har rapporterats och rabatterats enligt samarbetsavtalet med myndigheten. Våra sparare har fått de rabatter de har rätt till, säger Roland Johansson bland annat i en intervju på Solidars hemsida. 

Roland Johansson kommenterar också påståendena i artikleln i Svenska Dagbladet att avgifterna har dolts via UBS dotterbolag Lantern, som Solidar samarbetat med. 

– Vi har självklart följt upp investeringarna löpande och inte kunnat se något fel. Vi har ingen anledning att tro att förvaltaren Lantern Structured Asset Management skulle ha tagit ut onormalt höga kostnader eller redovisat något fel. UBS som äger Lantern är ju ett av världens största finansiella institut och deras fonder revideras årligen av revisorer på samma sätt som svenska fonder och bolag revideras, säger Roland Johansson. 

Här kan du läsa hela intervjun med Roland Johansson på Solidars hemsida. 

Solidar vill stärka erbjudandet av Internettjänster – köper dinapensioner.se

Solidar meddelade på morgonen i dag att man har förvärvat dinapensioner.se. Enligt Solidar innebär det att man blir ännu starkare inom pension, sparande och försäkringar.

dinapensioner.se är en webbaserad tjänst för att ge kunder en överblick av pensionssparande, kapitalförsäkringar, sjuk-, och livförsäkringar. Enligt dinapensioner.se erbjuder man en kombination av internetbaserade tjänster och personlig pensionsrådgivning. Med förvärvet av dinapensioner.se följer cirka 30 000 kunder.

– Vi stärker därmed vårt erbjudande av internetbaserade tjänster i kombination med vår personliga rådgivning, heter det i ett pressmeddelande från företaget.

– Kunderna kommer få tillgång till vår rådgivning kring sitt pensionssparande och sina försäkringar samtidigt som de också får tillgång till ett bredare kunderbjudande med fler spar- och försäkringsprodukter. Vi ser fram emot att fortsätta att utveckla vårt kunderbjudande till nytta för kundernas långsiktiga sparande och trygghet, säger Roland Johansson, koncernchef på Solidar, i pressmeddelandet.

Bolaget bakom dinapensioner.se är Aktiebolaget dp försäkring, med 123 Pension AB som moderbolag. Styrelsen i dessa båda bolag har utgjorts av Daniel Aspelin, som också har legat bakom det nyligen konkursade Intacta Capital AB. 

Intäkterna i Aktiebolaget dp försäkring låg under 2015 på 2,3 (4,0) miljoner kronor. Resultatet uppgick till –5,5 (–2,2) miljoner kronor.