Etikett: SalusAnsvar

Kapitalbrist! FI drar in tillståndet för Cosa Försäkring AB

Finansinspektionen har i dag beslutat att med omedelbar verkan återkalla tillståndet att driva försäkringsrörelse för Cosa Försäkrings AB i likvidation. Bakgrunden är att FI menar att bolaget inte uppfyller det lagstadgade minimikapitalkravet.

Cosa Försäkrings AB är namnet på det bolag som tidigare hette SalusAnsvar Sakförsäkringsaktiebolag, och ännu tidigare Ansvar Sak.

Bolaget upphörde med nyteckning av försäkringar år 1999 och gick i frivillig likvidation år 2001.

År 2006 såldes bolaget av SalusAnsvar till danska Alpha Holding A/S. 

Nu uppfyller bolaget inte längre det lagstadgade minimikapitalkravet, och FI bedömer att den finansiella saneringsplanen är uppenbart otillräcklig.

Därför återkallas tillståndet att driva försäkringsrörelse.

Företagets försäkringsbestånd bestod den 30 september 2016 av 19 icke reglerade skador samt cirka 170 livräntor, det vill säga försäkringsavtal där det pågår löpande månatliga utbetalningar.

FI beslutar samtidigt att Cosa Försäkrings AB i likvidation får fortsätta driva sådan tillståndpliktig försäkringsrörelse som behövs för att avvecklingen ska kunna ske under ordnade former och utan att försäkringstagarnas intressen äventyras.

Likvidatorn advokat Christian Bergqvist fortsätter sitt arbete med att avveckla verksamheten.

Här kan du ta del av Finansinspektionens beslut om att dra in tillståndet för Cosa Försäkring.

Här kan du också läsa beslutet från FI om hur man får driva bolaget under avvecklingsfasen.