Etikett: Sara bergström

”Oron har minskat för att Brexit ska innebära akuta problem”

Den brittiska tillsynsmyndigheten PRA – Prudential Regulation Authority – har nu öppnat för möjligheten att ansöka om tillstånd för filialer som ska fungera efter Brexit. Därmed har oron minskat bland svenska försäkringsbolag för att Storbritanniens utträde ur EU ska innebära problem för bolag med filialer, säger Sara Bergström, ekonom på Svensk Försäkring.

Vad händer efter Brexit med svenska försäkringsbolag som har verksamhet i Storbritannien?

Vi berättade tidigare i veckan att Svensk Försäkring har diskuterat effekterna av Brexit med företrädare för finansdepartementet och Finansinspektionen.

Med på mötet var Sara Bergström, ekonom på Svensk Försäkring. Hon säger till Sak & Liv att läget nu har klarnat kring effekterna av Brexit för de svenska försäkringsbolag som är verksamma i Storbritannien.

– Tidigare fanns det en oro bland försäkringsbolagen i Sverige för att det inte gick att ansöka om tillstånd att vara verksam i Storbritannien som tredjelandsfilial förrän efter utträdet. Men nu har den brittiska tillsynsmyndigheten öppnat för ansökningar, så det finns gott hopp att de bolag som vill fortsätta sin verksamhet ska hinna få tillstånd. Som en övergångslösning har den brittiska regeringen även öppnat för möjligheten att får temporära tillstånd. 

År 2016 hade fem svenska skadeförsäkringsbolag filialer i Storbritannien. Till det kommer 13 bolag som verkar genom gränsöverskridande verksamhet, varav de flesta är captives hos svenska industriföretag.

Ni har ställt en rad frågor till finansdepartementet och Finansinspektionen om hanteringen av tillståndsansökningar för filialer  i samband med Brexit. Fick ni några svar vid mötet på frågorna?

– De lyssnade på frågorna och tog med sig dem tillbaka. Vi ville i första hand få till en dialog. Våra bolag är givetvis angelägna om att få tillstånd så att de kan fortsätta sin verksamhet efter den 31 mars 2019 när Brexit ska träda i kraft, säger Sara Bergström.