Etikett: Sara Tocklin

Arriva valde FörsäkringsGirot för pensionsadministration

I dag meddelades att Arriva har valt FörsäkringsGirot som ny pensions- och försäkringsadministratör.

Arriva är en av Europas ledande operatörer inom kollektivtrafiken med cirka 3 900 medarbetare i Sverige.

Nu väljer Arriva Sverige att inleda ett samarbete med FörsäkringsGirot för att höja kvalitén och minska administrationen av de anställdas tjänstepensioner.

– Vi jobbar långsiktigt med förmånen tjänstepension hos oss. Våra medarbetare ska känna sig trygga med att vi avsätter rätt tjänstepension och att vi har kontrollfunktioner i flera led för att ha hjärnkoll. För mig är det viktigt att vi håller högsta kvalitet så att det blir rätt premieavsättningar till våra anställda samtidigt som vi vill minska den interna administrativa belastningen kring hanteringen av tjänstepensionerna, säger Sara Tocklin, Direktör Corporate Affairs på Arriva, i en presskommentar.

Det nya samarbetet innebär att FörsäkringsGirot säkerställer rätt pensionsgrundande inkomst, identifierar och åtgärdar avvikelser samt genomför korrekt rapportering till försäkringsbolagen och övriga aktörer. FörsäkringsGirot administrerar fakturaflödet, utför betalning och levererar därefter en bokföringsfil och korrekta skatteunderlag till Arriva.