Etikett: Sarah McPhee

Sarah McPhee startar Clusjion – en digital tjänst mot trakasserier

Sarah McPhee – ordförande i Fjärde AP-fonden och tidigare VD för SPP – har tagit initiativ till en ny digital tjänst tänkt att motverka trakasserier i arbetslivet

Det är mycket tal om #metoo i dessa dagar, med en lång rad upprop där framförallt kvinnliga anställda i olika branscher vittnar om hur de utsatts för diskriminering, nedlåtande kommentarer och sexuella trakasserier. 

Clusjion är namnet på en helt ny digital och anonym tjänst, som enligt företaget ska kartlägga huruvida det finns en exkluderande kultur på olika företag, med handlingar och kommentarer som era egna medarbetare uppfattar som nedvärderande, förminskande, kränkande eller diskriminerande.

Tanken är att anställda via tjänsten rapporterar när de behandlats illa, och att det skapas statistik för ledningsgruppen och de olika avdelningarna.

”Den digitala tjänsten ökar medvetenheten om inkludering samtidigt som den bidrar till beteendeförändring genom visualisering och ökad dialog.”, heter det på bolagets hemsida. 

Sarah McPhee är finansiär och initiativtagare till Clusjion.

– Även om jag inte upplevt de fruktansvärda saker som det berättas om i uppropet #metoo, så finns det ständigt kommentarer och handlingar som gör att kvinnor inte når sin fulla potential i arbetslivet, säger Sarah McPhee i en intervju i dag med Svenska Dagbladet.