Etikett: SaS-piloter

SAS-piloters pension räknas upp 2,12%

SAS-piloters förmånsbestämda pensioner räknas upp för 2018 med 2,12 procent, vilket motsvarar förändringen av konsumentprisindex. Beslutet gäller både pensioner under utbetalning och intjänade pensionsrätter. 

Beslutet har fattats av styrelsen för Euroben Life & Pension, där den SAS-specifika förmånsbestämda pensionsplanen för piloter försäkras hos Euroben Life & Pensions svenska filial.

Regelverket för pensionsplanen säger att både pensioner under utbetalning och intjänade pensioner om möjligt ska räknas upp med förändringen av konsumentprisindex. Förändringen av konsumentprisindex under perioden september 2016 – september 2017 var 2,12 procent, och mot bakgrund av detta sker pensionsuppräkningen.

Höjningen gäller från den 1 januari, och motsvarar den höjning som tidigare under november beslutades för förmånsbestämda pensioner i Alecta.

Euroben Life & Pension ingår i Storebrandkoncernen, och har säte på Irland. Bolaget driver sin verksamhet i Sverige via en filial. Euroben etablerades för att tillfredsställa behovet av flexibla pensionslösningar för stora multinationella företag, som fungerar koncerngemensamt över landsgränser.