Etikett: sasja beslik

Nordea: Bara en av tio sparar hållbart till sin pension

Bara en av tio svenskar har placerat större delen av sina pensionspengar på ett hållbart sätt, skriver Nordea i dag i ett pressmeddelande.

– Det är inget fel på svenska folkets engagemang när det gäller klimatfrågan men vi måste börja använda det engagemanget där det verkligen ger effekt, säger Sasja Beslik, chef för hållbara finanser på Nordea i en kommentar.

I Nordeas undersökning, genomförd i samarbete med Sifo, har 1 000 svenskar fått frågan hur man ser på sin egen roll och påverkan kring klimat och miljö. Svaren visar att medvetenheten hos svenskarna är hög.

Samtidigt är det endast ev av tio tillfrågade som placerar merparten av sitt kapital på ett hållbart sätt, enligt undersökningen. Färre än hälften kunde också svara på om någon del av  sparandet var placerat i fonder med hållbarhetsprofil.

– Det är paradoxalt med tanke på att hållbara investeringar både har större påverkan på vårt klimatavtryck och dessutom ger bättre avkastning. Över 2 200 empiriska studier visar att hållbara investeringar ger minst lika bra, eller bättre, avkastning, säger Sasja Beslik.

Enligt Nordeas beräkningar kan genomsnittssvensken enbart genom att flytta sitt sparande till hållbara fonder minska sitt personliga klimatavtryck under hela sin livstid med cirka 2 200 ton koldioxidutsläpp, vilket motsvarar en 27 gånger större besparing för miljön än vad som kan åstadkommas genom de fyra vanligast rekommenderade livsstilsförändringarna tillsammans – det vill säga att begränsa flygresande, bilanvändande, köttätande och vattenförbrukning.

Undersökningen har genomförts av Sifo på uppdrag av Nordea under maj-juni 2018 med 1 000 svenskar som har svarat på frågor om påverkan av klimat och miljö.

Här hittar du hela undersökningen från Nordea och Sifo.