Etikett: SBM Försäkringar

Bilköpare på Blocket kan få tre månaders assistans från SBM

Nu kan privatpersoner som köper personbil via Blocket få möjlighet tre månaders kostnadsfri vägassistans från SBM Försäkring.

Säljaren av bilen som erbjuds att lägga till Väghjälp från SBM Försäkring de tre första månaderna. På så vis får den nya ägaren får tillgång till vägassistans om något skulle inträffa med den nyinköpta bilen.     

– Den kostnadsfria vägassistansen blir en extra trygghet för alla privatpersoner som köper en bil på Blocket framöver. För säljaren är det ett sätt att öka värdet på bilen som ska säljas vidare och för köparen innebär vår vägassistans en trygg start på sitt bilägande då den får kostnadsfri hjälp vid till exempel punktering, låsöppning eller om det behövs reparation på plats eller starthjälp, säger Michaela Lundquist, tf Marknadschef på SBM Försäkring.

Väghjälp från SBM Försäkring täcker personbil och omfattar bland annat starthjälp, låsöppning, transport av drivmedel, lagning av punktering, hjälp på plats, bärgning till närmaste verkstad, hyrbil och hemtransport.  

SBM Försäkring förbättrar villkoren i vägassistansförsäkring

SBM Försäkring meddelar att man justerar villkoren i sin vägassistansförsäkring SBM Väghjälp Bil. Bland annat försvinner mil- och åldersbegränsningar. 

– Vi vet att många kunder efterfrågat just de här förändringarna och det känns bra att kunna möta upp behoven hos bilägarna. Vi vill att alla ska kunna känna sig trygga ute på vägarna och veta att de inte blir strandsatta vid vägkanten om något skulle inträffa, säger Michaela Lundquist, tf Marknadschef på SBM, i en presskommentar.

Förutom att mil- och åldersbegränsningarna försvinner, förändrar bolaget ersättningsbeloppen. Enligt de nya villkor får bland annat försäkringstagaren ersättning för hyrbil, hotell och hemresa upp till 3 000 kronor jämfört med tidigare 1 500 kronor.

SBM Försäkring AB är en del av mySafety-koncernen. Under 2017 sjönk omsättningen i bolaget något till 54,1 (54,5) miljoner kronor samtidigt som resultatet efter skatt steg till 8,7 (3,6) miljoner kronor. 

ARN: Uppdateringsrutiner inget skäl att vägra bilförsäkring

Nej, att ett försäkringsbolag inte har uppdaterade bilregister innebär i sig inte att det inte ska vara möjligt att teckna en bilförsäkring. Försäkringen ska därmed gälla från den tidpunkt som försäkringstagaren hörde av sig och ville teckna försäkringen, skriver ARN i ett färskt beslut.  

I augusti förra året hörde en försäkringstagare av sig till SBM Försäkring för att teckna en BilPlus-försäkring för en bil som han var på väg att köpa. 

Första gången han hörde av sig blev svaret att det inte gick att teckna försäkringen just då eftersom det var problem med datasystemet. Mellan den 16 och den 18 augusti – då bilen köptes – hörde han av sig via e-post inte mindre än fyra gånger för att få teckna försäkringen. 

Den 23 augusti svarade bolaget att det inte gick att teckna någon försäkring eftersom försäkringstagarens bolag inte stod angivet som ägare till bilen. Bolaget fick nämligen en uppdatering av ägarregistret endast en gång per vecka, och ägarbytet den 18 augusti fanns därför inte registrerat i bolagets kopia av registret. Men veckan därpå var registret uppdaterat, och försäkringstagaren betalade in försäkringspremien den 4 september. 

Det bar sig inte bättre än att bilen under mellantiden – den 24 augusti – hann råka ut för en skada. Försäkringen i SBM skulle enligt villkoren ha täckt kostnaden för självrisken vid skadan. SBM nekade utbetalning med hänvisning till att försäkringen inte börjat gälla när skadan inträffade. Istället började försäkringen gälla först den 4 september när premien betalades in, menade SBM.   

Försäkringstagaren vände sig då till Allmänna reklamationsnämnden och hänvisade till att försäkringsbolagets egen kundinformation säger att försäkringen gäller från den tidpunkt då en försäkringstagare hör av sig för att teckna försäkringen. 

Allmänna reklamationsnämnden gav försäkringstagaren rätt: Försäkringen började gälla redan den 18 augusti och han ska därför få ersättning för självrisken för skadan som inträffade den 24 augusti. Så här skriver ARN i sin rekommendation:

– Från bolagets sida har det inte framförts något som tyder på att bolaget, när NN begärde att få teckna försäkringen, inte hade fått de uppgifter som behövdes. Enligt nämndens mening utgör bolagets uppdateringsrutiner inte en så försäkringsmässigt vägande omständighet att den utgör särskilda skäl att vägra försäkring. Inte heller i övrigt har bolaget anfört något som kan utgöra särskilda skäl för vägran.

Här kan du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang ta del av ARN-beslutet. 

Konsumentverket kritiserar utskick från assistansförsäkrare

Konsumentverket har granskat marknadsföring från fyra företag som säljer bland annat vägassistansförsäkringar: Assistansbolaget, Falck, Solid och SBM. Samtliga fyra bolag har nu lovat att ändra sina utskick så att det tydligare framgår att det handlar om reklamerbjudanden. 

Enligt Konsumentverket har man funnit flera marknadsföringsutskick som ser ut som fakturor. 

Detta kan ställa till det för konsumenterna, påpekar Konsumentverket. En del råkar betala av misstag, och binder sig därmed vid en försäkring som de inte hade tänkt beställa. Andra upptäcker att det inte är en faktura, men irriteras av att det inte framgår tydligt att det är reklam.

– Konsumentverket har fått anmälningar om sådana här utskick i flera år och vi ser att de ställer till med problem för konsumenterna. Därför har vi granskat företagens utskick och begärt att de ändrar dem, säger juristen Joel Westerlund i en presskommentar.

– Förhoppningen är att konsumenternas problem med den här sortens utskick minskar eller upphör. Men det är fortfarande viktigt att läsa noga innan man betalar något som ser ut som en faktura, eftersom det ibland är reklam som kommer i ett ”fönsterkuvert”.

Domstol underkände konstruktion med kapitalförsäkring

Det kan ses som skatteflykt att använda en kapitalförsäkring för att få skattefri utdelning. Det menar Göteborgs kammarrätt som i flera fall nyligen har underkänt ett skatteupplägg med en kapitalförsäkring för fyra tidigare delägare i SBM Försäkring. 

Upplägget var – kraftigt förenklat – att en kapitalförsäkring i ett försäkringsbolag på Isle of Man övertagit delägarnas aktier i SBM Försäkring. När SBM Försäkring lämnade aktieutdelning till försäkringsbolaget kunde delägarna därmed ta ut aktieutdelningen skattefritt.

Skatteflykt, menade Skatteverket. 

Delägarna överklagade först Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten i Malmö. Förvaltningsrätten gick i sin dom gått helt på Skatteverkets linje och menat att upplägget med kapitalförsäkringen var att betrakta som skatteflykt. 

Även kammarrätten går i sina domar helt på Skatteverkets linje. Kammarrätten menar i sin dom att transaktionerna inte är affärsmässiga utan endast kan ses som ett sätt att sätt att kringgå svenska skatteregler. 

Du som har ett premiumabonnemang har möjlighet att ta del av en av domarna genom att klicka här. 

Help försäkringsgivare för rättsskyddet för SBM:s Bilklok

Från och med mitten av maj ingår juridisk rådgivning och rättsskydd som en del i SBM:s försäkringsprodukt Bilklok. Försäkringsgivare för rättsskyddsmomentet är Help Försäkring.  

SBM Försäkring fungerar som försäkringsförmedlare och erbjuder en rad olika försäkringar som kompletterar bilförsäkringen och hemförsäkringen. Bland annat erbjuder man vägassistans, nyckelförsäkring och självriskreducering. 

En av produkterna är SBM Bilklok, som täcker olika risker och kostnader vid privatleasing. Det kan exempelvis handla om att koda om låsen om man förlorar sin bilnyckel, att att ta bort självrisken vid parkeringsskador eller byta vindrutan vid större stenskott.

För den som tecknar SBM:s försäkringsprodukt Bilklok, ingår från mitten av maj rättsskydd i försäkringen. För den som redan är kund kommer rättsskyddet att ingå i samband med förnyelse. 

Det nya momentet i försäkringen inkluderar 15 timmar juridisk hjälp per år. Vid eventuell tvist i domstol täcker försäkringen kostnader på upp till 1 miljon kronor.

– Vi har självklart följt utvecklingen kring privatleasing och funderat på hur vi kan erbjuda en ännu större trygghet och förutsägbarhet för leasingtagarna. En del vi verkligen sett ett ökat behov av är själva tolkningen av leasingavtalen både när man skaffar bilen, under leasingperioden och att lösa eventuella tvister som uppstår då man skall återlämna bilen, säger PA Prabert, VD för SBM Försäkring och vice koncernchef i mySafety Försäkringar där SBM Försäkring ingår, i ett pressmeddelande.

Försäkringsgivare för rättsskyddsmomentet är Help Försäkringar.  

– SBM Försäkring har lång erfarenhet av att ge bilägare ökad trygghet och det känns otroligt spännande att få vara med och erbjuda ännu mer värde för kunderna i det här samarbetet. Våra experter på bilägande och avtalsrätt kommer kunna guida leasingtagarna genom avtalen och garantera att det inte uppstår kostnader utanför avtalet, säger Alexandra Åquist, Sverigechef på Help Försäkringar, i en presskommentar.

När det gäller den övriga risken i försäkringen är Gjensidige försäkringsgivare. 

SBM Försäkring hade år 2015 en omsättning på 59 (62) miljoner kronor och ett resultat på 5 (9) miljoner kronor. Hela MySafety Group AB-koncernen hade 2015 en omsättning på 440 (418) miljoner kronor och ett resultat på 19 (–11) miljoner kronor.