Etikett: SINK

Kammarrätten godkände svensk beskattning av pension i Portugal

Nej, det är inte säkert att du slipper svensk skatt på pension för att du flyttar till Portugal och bli portugisisk medborgare. Det framgår av en färsk dom i Kammarrätten i Göteborg. 

En person hade överklagat en dom från förvaltningsrätten om att 20 procents skatt skulle utgå på pension från KPA och Swedbank samt på allmän pension.

I sin inlaga till förvaltningsrätten hänvisade han till dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Portugal, och pekade på att AMF gjort en annan bedömning när det gäller behovet av att betala SINK-skatt i Sverige. 

Förvaltningsrätten menade att lagen och dubbelbeskattningsavtalet inte innebar att det inte skulle dras SINK-skatt på pensionsinkomsterna.

Kammarrätten fann i sin dom inga skäl att göra en annan bedömning än förvaltningsrätten. 

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium läsa hela domen!