Etikett: Sirius International

Förlust för Sirius Group under tredje kvartalet på 28 miljoner USD

Sirius Group gjorde en förlust på 28 miljoner USD under det tredje kvartalet i år, rapporterar bolaget. 

Sirius Group, där svenska Sirius International ingår, har nyligen börsnoterats vid Nasdaq i New York. I veckan lämnade bolaget sin första kvartalsrapport som börsnoterad försäkringskoncern.

Rapporten visar på en samlad förlust i koncernen på 28 miljoner USD, vilket är en kraftig förbättring jämfört med tredje kvartalet 2017 då förlusten uppgick till 179 miljoner USD. Förbättringen beror enligt företaget bland annat på lägre skadekostnader inom katastrofförsäkring. Samtidigt har premievolymen ökat med 11 procent till 398 miljoner USD. Combined ratio under tredje kvartalet i år uppgick till 111 procent, jämfört med 159 procent tredje kvartalet 2017.

Ser man till årets första nio månader ser det bättre ut. För årets första nio månader låg combined ratio på 94 procent, jämfört med 114 procent motsvarande period 2017. Resultatet uppgick till 110 miljoner USD, jämfört med —172 miljoner USD motsvarande period 2017.

Sirius Groups koncernchef Allan Waters kommenterar resultatet så här:

— Vår första rapport som noterat bolag är en besvikelse, framförallt beroende på stormskador. Men vår resa är ett marathon, inte ett sprinterlopp. Sirius ledningsgrupp är helt inriktad på att öka det underliggande värdet per aktie. Lyckas vi med det, kommer aktievärderingen att följa med av sig själv över tid.

Här hittar du mer information om Sirius resultat tredje kvartalet.

Monica Cramér Manhem utnämnd till COO i Sirius Group

Monica Cramér Manhem, VD för återförsäkringsbolaget Sirius International i Sverige, har nu utnämnts till COO för hela Sirius-koncernen. Hon kommer att kvarstå som VD för Sirius International i Sverige. 

Monica Cramér Manhem har arbetat inom Sirius sedan 1985 och varit VD för Sirius International sedan 2014.

Som COO för Sirius Group kommer hon att ha ett övergripande ansvar för försäkrings- och återförsäkringsverksamheter i koncernen. Rollen som COO i koncernen är nyinrättad. Hon kommer också att ingå i den internationella ledningsgruppen för koncernen. 

Sirius Group meddelade tidigare i år att man kommer att börsnoteras i New York genom en affär med det noterade bolaget Easterly. 

Sirius fusionerar med Easterly Acquisition – börsnoteras i höst

Sirius Group – där svenska Sirius International ingår – meddelade den 25 juni att man planerar att fusionera med Easterly Acquistion Corp. Samgåendet är tänkt att leda fram till att Sirius Group börsnoteras på Nasdaq-börsen i New York. 

– Vi är glada över att bli börsnoterade genom vårt partnerskap med Easterly.Tillgången till värdepappersmarknaderna kommer att bidra till och öka vår framtida tillväxt, både genom förvärv och fusioner och organiskt, säger Sirius Groups CEO och ordförande Allan Waters i en presskommentar. 

Easterlys aktieägare kommer att ta ställning till den föreslagna fusionen vid en extra bolagsstämma i morgon den 28 juni. Affären är sedan tänkt att genomföras under hösten. 

Huvudägare i Sirius Group är i dag CMIG International, baserat i Singapore, med kinesiska CMIG som största ägare. 

Här hittar du mer information om den planerade affären. 

Sirius International planerar för möjlig börsnotering

Återförsäkringskoncernen Sirius International, med omfattande verksamhet i Stockholm, planerar för en eventuell börsnotering. Det framgår av en intervju med Sirius koncernchef Allan Waters.

Återförsäkringsbolaget Sirius International har rötterna i Sverige, och har en omfattande verksamhet i Stockholm – även om huvudkontoret i dag finns på Bermuda.

För tre år sedan förvärvades koncernen av China Minsheng Investment för 2,6 miljarder USD från den dåvarande ägaren White Mountains.

Av en intervju med bolagets koncernchef Allan Waters i tidningen Intelligent Insurer framgår det att Sirius just nu söker efter externa investorer. Avsikten är att hitta två investorer som går in med 400 miljoner USD var, och därigenom får knappt 10 procent var av bolaget. I förlängningen kan detta leda fram till en börsnotering, säger Allan Waters i intervjun.

För närvarande finns dock ingen tidplan för den möjliga börsnoteringen.

I intervjun sägs också att Sirius söker nya segment för tillväxt. Under de senaste åren har koncernen genomfört flera förvärv. För ett år sedan, i april 2017, förvärvades hälsoförsäkringsbolaget Armada Corp i USA. Under året förvärvades också vårdförsäkringsbolaget International Medical Group. Ännu en bolagsaffär genomfördes under året i Israel, av försäkringsbolaget Phoenix Insurance.

Här kan du läsa hela intervjun med Allan Waters. 

Sirius köper in sig i israeliskt försäkringsbolag

Sirius International har köpt 4,9 procent av israeliska The Phoenix Holdings Ltd från moderbolaget Delek Group, med en option på att inom 60 dagar förhandla exklusivt om förvärv av ytterligare 47,4 procent av bolaget. 

Köpeskillingen för 4,9 procent av bolaget var 208 miljoner NIS, motsvarande knappt 500 miljoner kronor. 

Om förvärvet av Delek Groups övriga aktieinnehav fullföljs, kommer Sirius att betala ytterligare 2,3 miljarder NIS, motsvarande 5,2 miljarder SEK. 

The Phoenix grundades 1949 och beskrivs som ett av Israels ledande försäkringsbolag. Affären kräver godkännande av israeliska myndigheter. 

Sirius International grundades i Stockholm för 72 år sedan och har i dag sitt huvudkontor i Hamilton, Bermuda. Ägare är Singapore-baseradde CM International Holding Pte Ltd. 

Sirius International köper vårdförsäkringsbolag i USA

Sirius International meddelar i dag att man förvärvat ArmadaCorp Capital – ArmadaGlobal – som beskrivs som ett försäkringsbolag med en ledande position inom vårdförsäkring och administration i USA. 

– Sirius och ArmadaGlobal är naturliga partners, och det här en en win-win-transaktion för alla inblandade, säger Allan Waters, ordförande och CEO i Sirius Group, i en presskommentar.

– De senaste decennierna har ArmadaGlobals grundare Keith Sullivan och Brian Rogers, tillsammans med en erfaren ledningsgrupp, byggt en framgångsrik affärsverksamhet som levererar högkvalitativa tjänster till sina kunder, och innovativa produkter för arbetsgivare. Förvärvet ligger väl i linje med Sirius expertis och vår långsiktiga tillväxtverksamhet, och vi ser fram emot att arbeta med alla medarbetare på ArmadaGlobal för att fortsätta leverera starka resultat.

ArmadaGlobal kommer att behålla sitt huvudkontor i Hunt Valley, Maryland.

Dyrare skador och lägre finansintäkter sänkte resultatet för Sirius

Trots stigande premieintäkter minskade resultatet för Sirius International-koncernen förra året. Bakgrunden är stigande skadekostnader och försämrat finansresultat. 

Sirius International-koncernen har presenterat sitt bokslut för 2016.

Av redovisningen framgår att premieintäkterna steg med 5 procent, till 890,1 (847,0) miljoner USD. 

Samtidigt ökade skadekostnaderna med 22 procent till 519,3 (422,7) miljoner USD. På minussidan kan också konstateras att intäkterna i finansrörelsen har minskat kraftigt. 

Sammantaget innebär det att resultatet för koncernen efter skatt har gått ned till 88,4 (325,8) miljoner USD. 

Sirius International beslutade att dela ut 925 miljoner kronor

Åh, vilken jätteutdelning! Framgångsrika återförsäkringsspecialisten Sirius International beslutade i december att dela ut 925 880 000 kronor till ägarbolaget Fund American Holding AB. 

Det är det högsta utdelningsbeloppet för Sirius sedan 2013 då man delade ut 935 miljoner kronor. 

Beloppet kan synas högt men är inte på något sätt utmanande i relation till Sirius nyckeltal. Vid utgången av 2015 uppgick bolagets fria egna kapital till 7,1 miljarder kronor.  

Under 2015 hade Sirius International-koncernen premieintäkter för egen räkning på 7 106 (5 952) miljoner kronor. Resultatet efter skatt uppgick till 1 541 (1 688) miljoner kronor. 

Sedan 2016 ingår Sirius International i CM International Holding-koncernen med bas i Singapore. Köpeskillingen var 2,6 miljarder USD. 

VD för Sirius International är Monica Cramér Manhem.