Etikett: Skafab

Björn Ryd kräver 2 miljoner kr i skadestånd från SKFAB

Tidigare i år avskedades Björn Ryd som VD för Svenska Kommun Försäkrings AB efter anklagelser om bland annat vidlyftig representation. Nu kräver han 2 miljoner kronor i skadestånd av bolaget. 

Björn Ryd stängdes av från sitt uppdrag som VD i mitten av januari, sedan tidningen Arbetarbladet uppmärksammat att det bjudits frikostigt bjudit på alkohol på bolagets bekostnad samtidigt som bolagets policy säger att representationen ska vara måttfull och sparsam.

Styrelsen anlitade en revisorsfirma för att utreda vad som hade skett i bolaget. Enligt utredningen hade VD vid flera tillfällen brutit mot det regelverket. Dessutom hade han attesterat sina egna kvitton, trots att detta skulle ha gjorts av bolagets styrelseordförande. Vissa taxiresor och kostnader vid tjänsteresor utomlands ifrågasattes också av revisorernas utredning.

Utredningen ledde till att styrelsen beslutade att ge VD:n sparken, utan vare sig uppsägningslön eller avgångsvederlag.

Björn Ryd kräver nu i en stämningsansökan ett skadestånd på 1 999 182 kronor plus ränta av bolaget. Beräkningen av skadeståndet baseras på Björn Ryds månadslön på cirka 100 000 kronor. 

Av stämningsansökan framgår att Björn Ryd menar att han sagts upp, utan att det har framförts några konkreta skäl för uppsägningen. Bolaget har därmed enligt Björn Ryd gjort sig skyldigt till avtalsbrott. De anklagelser som har framförts om brott mot representationsregler eller attestordningar, beskriver han som grundlösa.