Etikett: Skagen

Storebrands förvärv av Skagen Fonder nu i hamn

Storebrand meddelade under torsdagen att man har genomfört det planerade förvärvet av Skagen. 

Det var i oktober som den norska livjätten Storebrand meddelade att man avsåg att förvärva den framgångsrika fondförvaltaren Skagen A/S. 

Storebrands förvärv gäller samtliga A-aktier samt 10 000 B-aktier i Skagen. Därmed äger Storebrand 90,95 procent av aktiekapitalet och 99,9 procent av rösterna i bolaget. 

Tidigare under veckan genomförde Storebrand en nyemission riktad till Skagens ägare som en del av förvärvet. Vid nyemissionen emitterades 17 904 091 nya aktier till en kurs på 68,24 NOK, det vill säga totalt 1,2 miljarder NOK. De nyemitterade aktierna står för 75 procent av köpeskillingen för Skagen. 

Konkurrensverket granskar Storebrands köp av Skagen

Svenska Konkurrensverket kommer nu att pröva Storebrands planerade förvärv av Skagen Fonder. 

I förra veckan meddelade Storebrand att man avser att förvärva Skagen Fonder.

Med förvärvet av Skagen ökar Storebrands marknadsandel på marknaden för privat fondsparande i Norge från 4 procent till 17 procent, och Storebrand blir därmed näst störst på den norska sparmarknaden. 

Förvärvet kommer nu att granskas icke blott av de norska konkurrensmyndigheter, utan även av de svenska.  

Storebrand har kommit in med en ansökan till Konkurrensverket där bolaget ansöker om tillstånd för affären. Så här skrivet bolaget i sin sammanfattning av ärendet: 

”Genom den anmälda koncentrationen avser Storebrand ASA, direkt eller indirekt, att förvärva ensam kontroll över Skagen AS. Storebrand ASA är noterat på Oslo Börs. Koncernen har flera dotterbolag som är verksamma inom pension, kapitalförvaltning, livförsäkring, Skadeförsäkring och bankverksamhet i Norge och Sverige. Skagen AS är ett oberoende norskt fondbolag. Både Storebrand ASA och Skagen AS är, direkt eller indirekt, verksamma inom fondförvaltning i Sverige. Det finns även ett vertikalt samband mellan denna verksamhet och viss verksamhet som bedrivs av Storebrandkoncernen i Sverige, främst avseende tjänstepension (fondförsäkring).”

Storebrand köper Skagen – blir näst störst på fonder i Norge

Storebrand meddelar i dag att man köper Skagen Fonder, och därmed stärker sin position på sparmarknaden. 

Skagen har cirka 100 000 privatkunder i Norge. Enligt informationen från Storebrand växer Storebrands andel av marknaden för privat fondsparande från 4 procent till 17 procent. Man blir därmed näst störst på den norska sparmarknaden. 

Därutöver har Skagen ett betydande kapital som förvaltas på uppdrag av institutionella marknader, även internationellt. 

– Företagen kompletterar varandra väl. Skagen är en succéhistoria på den norska sparmarknaden med en unik förvaltningsfilosofi och ett starkt varumärke. Tillsammans ger vi kunderna ett ännu bättre sparerbjudande. Detta är ett offensivt grepp för att öka tillväxten inom sparande och pension, som i växande grad blir en enda marknaden framöver, säger Storebrands koncernchef Odd Arild Grefstad i en presskommentar. 

Storebrand presenterade i dag även sitt bokslut för tredje kvartalet. Av det framgår att koncernens rörelseresultat för tredje kvartalet uppgick till 596 miljoner NOK, en ökning med 27 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Resultat efter skatt för tredje kvartalet uppgick till 773 miljoner NOK.