Etikett: Skandia Lifeline

Luftfartsverket vill ha sjukvårdsförsäkring för 1100 anställda

Luftfartsverket har gått ut i en upphandling av sjukvårdsförsäkring för de 1 100 fast anställda. 

Luftfartsverket driver verksamhet vid ett 20-tal flygledartorn i Sverige. Verket har en omsättning på drygt 3 miljarder kronor per år. 

Bakgrunden till att samtliga anställda erbjuds en sjukvårdsförsäkring är dels att vara en attraktiv arbetsgivare, dels att kunna få snabb specialistvård för anställda när behovet uppstår. 

Hittills har LFV:s vårdförsäkring legat i Skandia Lifeline, och hanterats via portalen Benify. 

Avtalet gäller i en första omgång i tre år från den 1 februari 2018, med möjlighet att förlänga i olika omgångar fram till januari 2026. 

Sista ansökningsdag är den 25 september.