Etikett: skPF

Så kompenserar SKL dem som har fått sänkta tjänstepensioner

Sveriges Kommuner och Landsting har nu beslutat att kompensera de kommunala pensionärer som har fått sänkta pensioner under året. Vid en pressträff på förmiddagen informerade SKL om hur kompensationen ska gå till. 

Frågan om de sänkta pensionerna för kommunala pensionärer har rört upp känslorna. Medier har fyllts av exempel på pensionärer som i år har fått sin pension sänkt med upp till 1 500 kronor per månad.  

I början av januari fick runt 150 000 pensionärer som tidigare jobbat i kommuner och landsting besked om att deras tjänstepension blir lägre i år än tidigare år. De som berörs är främst personer födda 1937 eller tidigare. 

Senast i går hotade pensionärsorganisationerna SPF och SKPF att ta till juridiska åtgärder om det intre sker reella omförhandlingar av pensionsavtalet. 

SKL meddelar nu att de pensionärer som fått sänkt tjänstepension ska kompenseras. SKL:s styrelse har enhälligt ställt sig bakom den föreslagna lösningen. Den tillfälliga kompensationen gäller personer som med anledning av Pensionsöverenskommelse 02 fått besked om sänkt kompletteringspension under 2018.

Så här säger Ulf Olsson, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, i en presskommentar.

– Den nuvarande pensionsöverenskommelsen har inneburit sänkt tjänstepension för tidigare anställda i kommuner, landsting och regioner. För vissa handlar det om en betydande sänkning. Det är en olycklig effekt av ett äldre pensionsavtal som vi slöt med de fackliga organisationerna för över 15 år sedan. SKL har därför beslutat att de pensionärer som drabbats av en sänkning ska få en tillfällig kompensation som innebär att de får 2017 års nivå på sin tjänstepension även under 2018, säger Ulf Olsson, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Enligt SKL tar man genom den tillfälliga kompensationslösningen ansvar för att pensionsnivåerna för berörda pensionärer skyddas under år 2018. 

– Vi vill skicka den här signalen snabbt efter att de berörda pensionärerna fått sina pensionsbesked. Nu vidtar ett arbete för att lösa en del praktiska frågor tillsammans med KPA och Skandia, säger Joakim Larsson, vice ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

SKL kommer nu tillsammans med fackförbunden att förhandla om en långsiktigt hållbar lösning från 2019 och framåt. 

De sänkta tjänstepensionsutbetalningarna sägs vara resultatet av Pensionsöverenskommelsen 02, vars syfte var att säkerställa att tjänstepensioner enligt äldre pensionsavtal inte skulle urholkas vid införandet av nuvarande allmänna pensionssystem.

SKL menar att pensionsöverenskommelsen har fungerat bra och haft avsedd effekt. Sänkningar har förekommit tidigare, exempelvis 2010 och 2014, men sänkningarna var då inte av samma storlek som för 2018.