Etikett: Smart DNA

Säkerhetsavtal sänker självrisken för Modernas företagskunder

Skriv avtal med något av de säkerhetsföretag som samarbetar med Moderna Företag & Industri – så får du lägre självrisk! Det erbjudandet lanserade Moderna i dag. 

Enligt Moderna är det första gången som ett svenskt försäkringsbolag ger självriskreducering för samtliga kunder som tecknar extraavtal med anslutna partnerföretag.

Det är från och med den 1 maj som Moderna Företag & Industri erbjuder kostnadsfri säkerhetsrådgivning för företagskunder. Moderna har tagit fram det nya erbjudandet tillsammans med säkerhetsföretagen Nokas, Smart DNA och Anticimex. 

– Vi ser ett stort behov av att ge våra kunder stöd att skydda sin verksamhet mot stöld, rån, förmögenhetsbrott, skadedjur och brand. Att tillsammans med våra nya partnerföretag kunna erbjuda riskreducerande produkter och tjänster ger en starkare och nöjdare kund, säger Jan Christensen, ansvarig för Affärsutveckling på Moderna Företag & Industri, i en presskommentar.

Säkerhetsrådgivningen består av ett kostnadsfritt samtal för att överblicka och identifiera risker och hot i verksamheten. Om kunden väljer att tillsammans vidta de åtgärder Nokas, Smart DNA och Anticimex har rekommenderat reduceras sedan självrisken.