Etikett: Smart pension

”Smart pension” – vad har Skandia för planer egentligen?

Skandia planerar för att lansera ett nytt koncept med namnet ”Skandia Smart Pension”.

I september ansökte man om registrering av varumärket ”Skandia Smart Pension”.

Men exakt vad konceptet går ut på vill Skandia inte berätta riktigt än.

Så här säger Pontus Haag, informationsansvarig på Skandia, till Sak & Liv:

”Rörande smart pension som ni ställde frågor kring så är det fortfarande i startgroparna eller inte ens det. Därmed finns det i nuläget inget av substans att delge.”

Sedan tidigare arbetar Skandia med ett koncept för fondförvaltning som heter Skandia SMART. SMART står i detta sammanhang för Skandia Multi Asset Return Target, och är ett koncept för blandfonder där fördelningen mellan de olika tillgångsslagen kan förändras över tid. Skandias tre SMART-fonder heter SMART Försiktig, SMART Balanserad och SMART Offensiv.

Har ”Skandia Smart Pension” någon koppling till fondkonceptet Skandia SMART?

Det verkar ju inte helt otroligt. Tids nog lär vi också få veta.

Och vill man spekulera lite, kan man ju tänka sig att det handlar om att ett pensionssparande där spararna själva väljer risknivå, samtidigt som bolaget står för allokeringsbesluten mellan olika tillgångsslag. Det vill säga något som påminner ut vanlig traditionell livförsäkring, men där spararna själva väljer den risknivå de är bekväma med.