Etikett: SMIT

Insurance Europe sågar nytt EU-förslag om informationsplikt

Insurance Europe – den europeiska branschorganisationen för försäkringsbranschen – går till storms mot ett nytt EU-förslag som innebär att företag ska tvingas lämna ut känslig information till EU. 

Det nya regelverket kallas för SMIT – Single Market Information Tool. EU-kommissionen har nyligen lämnat sina synpunkter på det nya föreslagna regelverket i ett så kallat Position Paper. 

Insurance Europe sågar nu EU-kommisionens förslag i sin helhet, och kräver i ovanligt hård ordalag att förslaget dras tillbaka. 

– Behovet av SMIT har inte konkretiserats, och omfattningen är oproportionelig i förhållande till de syften man försöker uppnå, skriver Insurance Europe i sin kommentar.  

SMIT-förslaget innebär i korthet att företag ska tvingas lämna ut känslig information till EU-kommissionen, som kan användas bland annat för att kunna driva processer mot medlemsländer. Om den efterfrågade informationen inte lämnas ut kan påföljden bli kännbara bötesbelopp. 

Insurance Europe skriver bland annat att SMIT-förslaget lider brist på proportionalitet, att det saknas säkerhetsgarantier för den känsliga informationen som ska skickas in och att det saknas en tillfredsställande rättslig grund – samtidigt som förslaget bortser från behovet av att skilja mellan EU:s och medlemsländernas kompetensområden. 

Redan tidigare har Svensk Försäkring och Svenskt Näringsliv tagit kraftigt avstånd från förslaget. 

I ett yttrande till regeringen den 31 augusti skrev Svensk Försäkring att man anslöt sig till kritik från Svenskt Näringsliv, och avrådde från att anta förslaget.

Så här formulerade man sig bland annat i sitt kritiska yttrande: 

– Ett så otydligt och illa underbyggt förslag riskerar att öka misstron mot EU och EU:s institutioner.  

Om det trots allt blev så att förslaget skulle tas vidare, föreslår Svensk Försäkring att det bör göras vissa nödvändiga klargöranden kring sådant som syfte, användningsområden, kostnadsmässiga konsekvenser för företagen samt förhållandet till krav på rättssäkerhet.  

Här hittar du mer information om Insurance Europes kommentar till förslaget.