Etikett: Sofi Alverstrand

Ifs nya försäkring ger ersättning när nyckelpersoner blir sjuka

If lanserar nu en ny sjukförsäkring för småföretagare, som täcker den kostnad som företaget kan drabbas av om en nyckelperson blir sjukskriven under en längre period. 

Om en nyckelperson i ett mindre företag tvingas stanna hemma från jobbet under en längre tid, kan i värsta fall hela verksamheten stanna av. Samtidigt fortsätter kostnaderna att ticka på.

If har nu tagit fram en försäkringslösning som ger företaget ekonomiskt skydd när nyckelpersoner är borta. Försäkringen tecknas på en enskild anställd, eller på företagaren i ett enmansbolag, och ger löpande ersättning till företaget under den period personen inte kan arbeta. Försäkringen tecknas med olika försäkringsbelopp, som reglerar hur stor ersättningen blir under sjukskrivningen, och med en karenstid på 15 dagar och uppåt. Ersättningen beräknas sedan på antalet sjukdagar, och betalas ut på månatlig basis till arbetsgivaren till dess att den anställde är tillbaka i arbete. Allt som krävs för att få ut ersättning är att visa upp ett sjukintyg.

– Lön, sociala avgifter, hyror, telefonfakturor – det är kostnader som inte försvinner bara för att företagets intäkter gör det. Med den nya lösningen ska man känna sig trygg att utgifterna inte rinner iväg om någonting oförutsett händer, säger Sofi Alverstrand, produktexpert på Ifs företagsdivison, som varit med och tagit fram lösningen ”Ersättning vid sjukskrivning”.

Enligt Sofi Alverstrand är de försäkringar mot intäktsbortfall för företagare som finns i dag ofta alltför krångliga:

– För att få ersättning har man, enligt branschstandarden, behövt kunna bevisa att sjukskrivningen lett till ett märkbart intäktsbortfall. När man köpt försäkringen har man också behövt beräkna hur stort ett eventuellt intäktsbortfall kan bli, vilket inte alltid är det lättaste, och dessutom via ganska omständliga blanketter. Den nya lösningen förenklar detta avsevärt – nu bestämmer företagarna redan i den stund de tecknar försäkringen exakt hur mycket de vill ha i ersättning per dag om olyckan skulle vara framme.

Enligt If har mottagandet hittills bland kunder varit mycket positivt.

Vi visste att det fanns ett stort behov av den här typen av skydd. Alla kan bli sjuka, och den här enkla lösningen gör den ekonomiska risken lite lättare att handskas med, kommenterar Sofi Alverstrand.