Etikett: Solidar

Solidar Fonder lägger ned alla fonder och avvecklar bolaget

Solidar Fonder har beslutat att lägga ned bolaget. Under oktober ansökte man hos Finansinspektionen om att avregistrera samtliga fonder och att dra tillbaka företagets registrering som fondbolag. 

Nedläggningen uppmärksammades först av tidningen Expressen, som fått nedläggningen bekräftad av fondbolagets VD Krister Sjöblom.

– Ja, det stämmer. Styrelsen har beslutat att avveckla verksamheten i Solidar Fonder AB. Samtliga kunder har omhändertagits och är nu placerade i andra likvärdiga alternativ eller i AP7, skriver Krister Sjöblom i ett sms till Expressen.

– Avvecklingen verkställs enligt en strukturerad plan och den kommer att vara genomförd under hösten.

Solidar Fonder AB hade under förra året intäkter på 522 miljoner kronor och redovisade ett resultat på -3 miljoner kronor.

I december förra året beslutade Pensionsmyndigheten att stänga av samtliga Solidars nio fonder från fondtorget för premiepensionen. Tidigare i år beslutade Finansinspektionen att meddela Solidar Fonder en varning och en sanktionsavgift på 10 miljoner kronor. FI menade att Solidar har haft allvarliga brister i sin hantering av intressekonflikter, i sitt agerande i fondandelsägarnas intresse och bristfälliga rutiner och kontroller för riskbedömning och riskhantering.

Bakgrunden till FI:s bedömning var Solidars affärer tillsammans med bolaget DS Platforms Ltd (DSP) utvecklat ett derivatinstrument. Solidar ingick därefter omfattande transaktioner i derivatinstrumentet med DSP för vissa av Solidars fonder. Här fanns samtidigt allvarliga intressekonflikter, bestående av att styrelseledamöter i Solidar hade ekonomiska intressen i DSP, konstaterade FI. Uppläggen för transaktionerna påminner om de som Allra genomfört.

 

Pensionsmyndigheten slänger ut Solidar från fondtorget

Pensionsmyndigheten meddelar i dag att man säger upp avtalet med fondbolaget Solidar Fonder och avregistrerar samtliga nio fonder kopplade till bolaget från premiepensionens fondtorg. Detta eftersom Pensionsmyndigheten kommit fram till att Solidar inte följer det avtal som finns för fondtorget.

I december förra året köpstoppades Solidar Fonders åtta fonder samt den externt förvaltade fonden Solidar Sicav Global Fokus. Pensionsmyndigheten ansåg då att man behövde utreda om bolaget följer det samarbetsavtal som finns för fondtorget.

Enligt Pensionsmyndigheten visar utredningen nu att bolaget har brutit mot avtalet på flera punkter. Bland annat har fondbolaget inte agerat i pensionsspararnas intresse när man valt förvaltningsmodell. Bolaget har dessutom haft intressekonflikter som inte har hanterats, och haft brister i sina interna regler.

Solidar har tidigare fått allvarlig kritik från Finansinspektionen. I sitt sanktionsbeslut underkände FI bland annat fondens förvaltningsmodell. Pensionsmyndighetens utredning visar att förvaltningsmodellen – inklusive den omdiskuterade handeln med det Maltabaserade DS Platforms – har haft som medveten strategi att handla till en omotiverat högre kostnad i syfte att gynna bolagets ägare istället för pensionsspararna.

– De fonder som verkar på fondtorget har åtagit sig att i alla lägen se till pensionsspararnas bästa, och att leva upp till de krav som ställs i avtalet med oss. I Solidars fall kan vi efter en omfattande utredning konstatera att bolaget inte levt upp till dessa åtaganden. Vår slutsats är därför att bolaget inte är lämpligt för premiepensionens fondtorg, säger Erik Fransson, chef för Pensionsmyndighetens fondtorgsavdelning, i pressinformationen i dag.

Utöver Solidar Fonders åtta egna fonder avregistreras även fonden Solidar Sicav Global Fokus, som förvaltas av en annan aktör. Detta då personkopplingar mellan fonden och Solidar gör att även denna fond anses vara olämplig för fondtorget.

Innehavet i de fonder som avregistreras uppgår till drygt 16 miljarder kronor. Drygt 67 000 pensionssparare har hela eller delar av sin premiepension i fonderna.

I samband med avregistreringen skickas en säljorder på hela innehavet i fonderna. Därefter ska en ordnad avveckling av fondens innehav äga rum med pensionsspararnas bästa för ögonen. Samtliga sparare i fonderna kommer också att få ett brev hemskickat med information om avregistreringen.

Intactabolaget dp försäkring i konkurs i februari

Aktiebolaget dp försäkring försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt den 20 februari. Bolaget har varit en del av den skandalomsusade Intactakoncernen. 

Bolaget trädde i likvidation så sent som den 17 januari. Även ägarbolaget Intacta Holding AB påbörjade då likvidation. Före likvidationen utgjordes styrelsen i Aktiebolaget dp försäkring av Daniel Aspelin.

Aktiebolaget dp försäkring stod tidigare bakom tjänsten dinapensioner.se. 

Dinapensioner.se – som förvärvades av Solidar under förra året – beskrivs som en webbaserad tjänst där kunden får en snabb och enkel överblick av sitt pensionssparande, kapitalförsäkringar, sjuk-, och livförsäkringar. När Solidar förvärvade tjänsten uppgavs att den hade cirka 30 000 kunder. 

Solidar lanserar ny digital livförsäkring – säljs via Insplanet

Nu lanserar Solidar Livförsäkring en helt ny livförsäkring där processen för att teckna försäkringen är helt digital. Försäkringen säljs bland annat via internetförmedlaren Insplanet.

Tidigare i veckan meddelade Pensionsmyndigheten att Solidars fonder för tillfället inte går att välja på premiepensionens fondtorg. Skälet är att Pensionsmyndigheten utreder om Solidar följer samarbetsavtalet för fondtorget. Problemen för Solidar Fonder hindrar inte att det händer andra mer positiva saker i andra delar av Solidarkoncernen. 

Ett exempel på detta är att under december har Solidar Livförsäkring lanserat en helt ny livförsäkring.

Solidar Livförsäkring beskriver den nya försäkringen som marknadens första helt digitala livförsäkringsprodukt. 

– Vi har lyckats åstadkomma en kundupplevelse som andas enkelhet och snabbhet, och har skapat en produkt där kunden gör allt från ax till limpa – helt digitalt med en kundupplevelse som slår det mesta inom livförsäkringsområdet. Framförallt är vi stolta över det smidiga flödet när produkten tecknas. Det gör också att premien är mycket konkurrenskraftig, säger Solidar Livförsäkrings VD Lars Einar Pettersson

Försäkringsbeloppet kan variera mellan 100 000 och 10 miljoner kronor. Den digitala processen innebär att kunden gör ansökan inklusive hälsodeklaration helt digitalt på max sju minuter. Riskbedömningen görs via en smart algoritm som anropar en databas med mer än 8 000 olika diagnoser/sjukdomar. Efter genomförd hälsodeklaration får kunden besked direkt och kan teckna försäkringen genom att signera med BankID.

Försäkringen smyglanserades tidigare i veckan tillsammans med den nätbaserade förmedlartjänsten Insplanet. Avsikten är att en bredare lansering ska ske under början av nästa år.

Under andra kvartalet nästa år kan livförsäkringen också komma att lanseras på företagsmarknaden, bland annat för kompanjonsförsäkringar och keyman-lösningar.

– Vi håller just nu på att diskutera en lång rad olika möjliga samarbeten, säger Lars Einar Pettersson till Sak & Liv.

Pensionsmyndigheten stoppar Solidars nio pensionsfonder

Pensionsmyndigheten meddelade under tisdagen fondbolaget Solidars nio premiepensionsfonder köpstoppas med omedelbar verkan. Bakgrunden är att Pensionsmyndigheten utreder om bolaget följer det samarbetsavtal som gäller för fondtorget.

Bolagets samtliga fonder köpstoppas nu av Pensionsmyndigheten. 

– Köpstoppet gäller under den tid vår utredning slutförs, och innebär att fonderna inte går att välja på fondtorget, säger Ole Settergren, chef för Pensionsmyndighetens analysavdelning, i en presskommentar.

Om Pensionsmyndighetens utredningar visar att fondbolaget inte följer samarbetsavtalet kan detta få till följd att bolagets fonder avregistreras permanent från fondtorget. Om utredningen däremot visar att fondbolaget följer samarbetsavtalet kommer fonderna att öppnas upp för handel igen.

Innehavet i Solidars nio fonder värderas till drygt 18 miljarder. Totalt har cirka 130 000 pensionssparare hela eller delar av sin premiepension investerad i Solidars fonder. 

Solidars koncernchef Roland Johansson har lämnat följande kommentar i ett pressmeddelande: 

– Beslutet är olyckligt. Vi har inte fått några frågor från Pensionsmyndigheten att besvara men kommer nu ta del av myndighetens synpunkter. Vi har fått en del kritik under senare tid och vår uppfattning är att den har varit grundlös. Vi hoppas kunna räta ut de frågetecken som finns, så att fonderna åter kan handlas.

”Solidar kopierade Allras upplägg för att mjölka spararna”

Solidar har använt samma typ av upplägg som Allra för att mjölka fonder på pengar. Det rapporterade Ekot i morse, och hänvisade till en undersökning av Småspararguiden. Enligt undersökningen har minst 35 miljoner kronor försvunnit ur Solidars fonder genom upplägg som påminner om Allras. 

– Upplägget är oerhört likt. Och Solidar gjorde de här affärerna strax efter Allra. Och de har förmodligen inspirerats av hur man gör helt enkelt, sade Patrick Siegbahn i intervjun i Ekot. Patrick Siegbahn är grundare av Småspararguiden. 

Enligt Patrick Siegbahn har Allra och Solidar haft en rad gemensamma affärer. 

 – Vi ser att våren 2014 grundar företrädare för Solidar och företrädare för Allra det här gemensamma bolaget på Malta, säger han i Eko-inslaget.

Solidar förvaltar knappt 25 miljarder åt cirka 130 000 kunder. 

Under måndagen gick Solidar till motangrepp mot Småspararguidens och Ekots rapportering, och sade bland annat att Solidar inte har haft något samarbete med Allra eller personerna bakom bolaget. Man tillbakavisar också kritiken mot de certifikat som kritiserats. 

– Det är stora och starka krafter som verkar och det blir extra tydligt nu när PPM-systemet kanske kommer att göras om och branschen väntar på Pensionsgruppens besked i frågan. När det handlar om SR:s reportage får man också komma ihåg att källan också har egna kommersiella intressen. Så jag tycker att man generellt ska förhålla sig kritiskt till det som rapporteras, säger Solidars koncernchef Roland Johansson bland annat i sin kommentar.  

Här kan du ta del av inslaget i Ekot. 

Här kan du läsa mer om vad Småspararguiden skriver. 

Här är Solidars kommentar till kritiken. 

Solidar slår tillbaka: Vi har inte redovisat avgifterna felaktigt

Svenska Dagbladets påstående om att Solidar har mörkat avgifter, och på så vis kunnat sänka inbetalningarna av rabattpengar till Pensionsmyndigheten med upp till 100 miljoner kronor, är inte korrekta. Det säger Solidars VD Roland Johansson i dag på Solidars hemsida. 

– Nej, det stämmer inte. Svenska Dagbladet har återkommande ställt samma fråga till oss under ett halvårs tid – om det har funnits fondavgifter som inte har redovisats till Pensionsmyndigheten. Och vi har svarat vad det är som gäller: Det finns inga avgifter som Solidar ska redovisa som inte har rapporterats till Pensionsmyndigheten. Samtliga avgifter som ska redovisas har rapporterats och rabatterats enligt samarbetsavtalet med myndigheten. Våra sparare har fått de rabatter de har rätt till, säger Roland Johansson bland annat i en intervju på Solidars hemsida. 

Roland Johansson kommenterar också påståendena i artikleln i Svenska Dagbladet att avgifterna har dolts via UBS dotterbolag Lantern, som Solidar samarbetat med. 

– Vi har självklart följt upp investeringarna löpande och inte kunnat se något fel. Vi har ingen anledning att tro att förvaltaren Lantern Structured Asset Management skulle ha tagit ut onormalt höga kostnader eller redovisat något fel. UBS som äger Lantern är ju ett av världens största finansiella institut och deras fonder revideras årligen av revisorer på samma sätt som svenska fonder och bolag revideras, säger Roland Johansson. 

Här kan du läsa hela intervjun med Roland Johansson på Solidars hemsida. 

Solidar anklagas för att mörka avgifter i premiepensionen

Genom att mörka vissa avgifter i sina premiepensionsfonder har Solidar kunnat tjäna upp till 100 miljoner kronor extra. Det berättar Svenska Dagbladet Näringsliv i dag. 

Solidar förvaltar drygt 18 miljarder kronor åt 75 000 sparare i premiepensionssystemet. Därmed är man näst störst – efter Allra – bland renodlade svenska premiepensionsförvaltare.  

Enligt artikeln i Svenska Dagbladet har Solidar under flera års tid lämnat felaktiga uppgifter till Pensionsmyndigheten om vissa avgifter i underliggande fonder på Irland. Fonderna har hanterats genom ett samarbete med ett förvaltningsbolag ägt av den schweiziska banken UBS.

På så vis har bolaget sluppit betala delar av fondrabatten i premiepensionen. Detta ska – enligt tidningens källor – har sparat 20–30 miljoner kronor per år åt bolaget under flera års tid. 

Tidningen konstaterar också att Solidar ligger högt på klagomålstoppen hos Pensionsmyndigheten, om än inte lika högt som tidigare år. 

Här hittar du Svenska Dagbladets artikel om Solidar och premiepensionsfonderna. 

Krister Sjöblom ny VD för Solidar Fonder

Krister Sjöblom har utsetts till ny VD i Solidar Fonder AB som ingår i Solidarkoncernen. Han tillträder den 1 januari 2018.

Nuvarande VD för Solidar Fonder – Patrik Johansson – blir ansvarig för att utveckla ett nytt verksamhetsområde inom Solidarkoncernen med fokus på institutionell förvaltning.

Krister Sjöblom har lång erfarenhet inom kapitalförvaltning. Han har varit VD för eTurn Fonder AB sedan 2004.

– Solidar är ett modernt sparföretag som arbetar med kundnära lösningar. Med 25 miljarder kronor under förvaltning är Solidar en stor marknadsaktör, samtidigt som verksamheten är dynamisk, anpassningsbar och kan fånga upp rörelser i marknaden. Vårt uppdrag är att skapa trygghet och god avkastning till kunderna. Nyckeln till framgång i det uppdraget är att arbeta systematiskt, långsiktigt och i en kontrollerad riskmiljö. Jag ser fram emot att leda fondverksamheten framåt, vidareutveckla en systematisk och hållbar förvaltning och bidra till utvecklingen av nya kundanpassade produkter, säger Krister Sjöblom, i en presskommentar.

 

Niclas Fredrikson ny VD för Solidar Pension efter Mikael Claesson

Solidar meddelar i dag att man rekryterar Niclas Fredrikson som ny VD för dotterbolaget Solidar Pension AB. Han efterträder Mikael Claesson som är registrerad som hittills varit VD för bolaget. 

Niclas Fredrikson kommer närmast från Nordea Liv & Pension där han var chef för försäljning och tidigare chef för affärsutveckling.Han tillträdde som VD för Solidar Pension AB den 14 augusti 2017. Enligt Solidar sker rekryteringen som ett led i Solidars specialisering på långsiktigt sparande och utveckling av verksamheten med fokus på det personliga kundmötet och digitalt anpassade erbjudanden.

– Pensionsfrågorna är så oerhört viktiga för människor, men vi i branschen har krånglat till det. Språket och processerna måste bli enklare och jag ser fram emot att verka för att kunden ska uppfatta oss som tydliga och personliga, säger Niclas Fredrikson i en presskommentar.

– Jag valde att gå till Solidar eftersom jag brinner för pensions- och trygghetsfrågor. Jag ser fram emot att få driva utvecklingen av verksamheten. Solidar har en långsiktig och engagerad ägare och verksamheten karaktäriseras av en stark vilja till utveckling där mina förutsättningar att möta kunderna utifrån deras behov är goda. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan utmana branschens komplexitet och skapa ett stort mervärde för våra kunder, säger Niclas Fredrikson.

 

Swedbank och Solidar ansluter till Fullmaktskollen

I dag meddelas att Swedbank Försäkring och Solidar har anslutit sig till digital fullmaktshantering via Fullmaktskollen.

Swedbank Försäkring kommer nu, som behörighetskontrollerande part, att kunna ta emot och granska fullmakter digitalt via Fullmaktskollen. Solidar ansluter sig också för en effektivare hantering av fullmakter digitalt från sina kunder.

– Många aktörer förbereder en anslutning under 2017 och Fullmaktskollen planerar självklart för att fler företag ska kunna ansluta sig efter sommaren, säger Marie Hosinsky, vd för Fullmaktskollen i Sverige AB, i en presskommentar.

Genom den digitaliserade lösningen kan aktörerna säkerställa en effektiv och säker hantering för både försäkringsföretag och försäkringsförmedlare. Ett 40-tal aktörer får tills vidare fullmakterna med hjälp av en övergångslösning.