Etikett: Sörmlands Sparbank

FI-sanktioner mot Sörmlands Sparbank och Exceed Capital

Finansinspektionen meddelade i dag att man beslutat om sanktioner mot Sörmlands Sparbank och mot värdepappersbolaget Exceed Capital Sverige AB. Sörmlands Sparbank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 12,7 miljoner kronor, medan Exceed Capital får en varning och en sanktionsavgift på 3,5 miljoner kronor. 

Bakgrunden till beslutet om Sörmlands Sparbank är att en undersökning från Finansinspektionen visat att banken haft brister i riskhantering, styrning och kontroll. Enligt FI har bristerna uppkommit som ett resultat av att bankens tidigare styrelse brustit i sitt ansvar.

Sörmlands Sparbank har enligt FI i allt väsentligt medgett de bristerna och har vidtagit och planerat omfattande åtgärder för att rätta till bristerna. 

Bristerna hos Exceed Capital handlar om bristfälliga rutiner och dålig kontroll i sin hantering av kundernas medel. Enligt FI har de bristande rutinerna har medfört att det har funnits en risk för bolagets kunder att drabbas av ekonomisk skada.

FI menar att de överträdelser som Exceed har begått är så allvarliga att FI bedömt att det funnits skäl att överväga en återkallelse av bolagets tillstånd. Mot bakgrund av de åtgärder som bolaget har vidtagit anser FI dock att det är tillräckligt att bolaget tilldelas en varning tillsammans med en sanktionsavgift på 3,5 miljoner kronor.

Här kan du ta del av FI:s beslut om Sörmlands Sparbank.

Och här finns beslutet om Exceed Capital.