Etikett: Stefan Reifalk

Folksam testar robot för skadereglering av mobiltelefoner

I framtiden kan Folksam komma att använda sig av en samtalsrobot – chatbot – för att reglera mobilskador. Folksam har byggt en prototyp till chatboten som under de kommande åtta veckorna ska lära sig försäkringsspråk för att fungera så bra som möjligt för digital assistens. 

Medarbetare från olika delar av Folksam ska nu träna den digitala assistenten i att förstå, och svara på rätt sätt när det gäller försäkringsfrågor.

– Vi behöver förstå de nya möjligheter som digitala assistenter ger oss, och under våren har vi utvärderat en rad plattformar och leverantörer för att bygga en prototyp. Reglering av mobiltelefonskador var ett väldokumenterat område med tydliga affärsregler och blev därför ett lämpligt flöde att bygga en prototyp runt, säger Stefan Reifalk, Senior R&D på Folksams FutureLab, i en kommentar.

– En bra digital assistent kan samtala naturligt, och förstå komplexa samband. Den programmeras till exempel med syftningar, vilket innebär att om kunden skriver ”telefonen” i en mening och i nästa mening hänvisar till ”den”, förstår chatboten att det är telefonen kunden syftar på. Och ju mer vi tränar den digitala assistenten desto smartare blir den, säger Stefan Reifalk.

Första steget är att skapa en dialog där alla vanliga flödesfrågor besvaras i en enkel dialog. I det här steget kommer frivilliga kollegor att agera kunder och på så vis träna den digitala assistenten. Steg två är att bygga ut förståelsen med alternativa flöden som fångar upp närliggande frågeställningar på ett bra sätt. Utvärderingen kommer sedan att avgöra om Folksam i framtiden ska använda sin digitala assistent för direkta kundärenden.