Etikett: Stena renewable

AMF betalar 750 Mkr för 35% av vindkraftsbolaget Stena Renewable

AMF har avtalat om att köpa 35 procent av aktierna i vindkraftsbolaget Stena Renewable. AMF betalar cirka 750 miljoner kronor. Investeringen är ett led i en överenskommelse mellan AMF, Stena Adactum och norska pensionsbolaget KLP om att utveckla Stena Renewable till ett storskaligt industriellt vindkraftsbolag.

Affärens slutförande är villkorat av konkurrensgodkännande, och förväntas kunna genomföras under tredje kvartalet i år.

Avsikten är att under de närmaste åren gå in med ytterligare runt en miljard kronor för att finansiera planerade satsningar.

– Vi är väldigt glada över den här möjligheten att investera i Stena Renewable, ett bolag som med sitt långsiktiga perspektiv och sin tydliga hållbarhetsprägel passar mycket väl in i vår portfölj. Investeringen är ett led i vårt målmedvetna arbete med att förbättra vår riskspridning, bredda vår portfölj, och stärka våra möjligheter att leverera en konkurrenskraftig avkastning åt våra sparare, även i ett läge med rekordlåga räntor och osäkra börser, säger Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef på AMF. 

Stena Renewable grundades 2005 och är ett av Sveriges största landbaserade vindkraftsbolag, med 94 verk. Bolaget projekterar, bygger och förvaltar vindparker för ett långsiktigt ägande. Sten Renewable har även en konkurrenskraftig projektportfölj som motsvarar investeringar på cirka 6 miljarder kronor.