Etikett: Stora Enso Försäkringsaktiebolag

Farväl Stora Enso! Ännu ett svenskt captive går i graven

Ytterligare ett svenskt captivebolag avvecklas. Nu är det Stora Enso Försäkringsaktiebolag som försätts i likvidation. 

Stora Enso Försäkringsaktiebolag har en relativt lång historia för att vara ett Sverigedomicilerat captive.

Redan 1988 – för snart 29 år sedan – registrerades bolaget hos dåvarande Försäkringsinspektionen.

Men nu är historien alltså över. 

För tre år sedan – 2014 – slutade bolaget teckna direktförsäkring för kreditförsäkring och återförsäkring för egendom- och avbrottsrisker, undantaget ett återförsäkringskontrakt med If. Sedan dess har verksamheten varit inriktad på att reglera utestående skador från tidigare år. 

Bolaget har anlitat Aon för administration och försäkringsteknisk service.

Under 2015 hade Stora Enso Försäkring en premieintäkt på 90 (2 164) kkr och försäkringsrörelseresultatet uppgick till 809 (96 252) kkr. Bokfört värde på placeringstillgångarna uppgick till 693 (717) miljoner kronor.