Etikett: Strid Försäkringsförsäkringsmäklare

Straffavgift för förmedlare – lämnade in fel årsredovisning

Ett försäkringsförmedlarföretag tvingas betala förseningsavgift sedan man av misstag skickat in fel års årsredovisning till Bolagsverket. 

Det företag som lämnar in sin årsredovisning för sent till Bolagsverket drabbas av en förseningsavgift. Sådana är reglerna.  

Förra året mejlade förmedlarbolaget Strid Försäkringsmäklare AB i Örebro in sin årsredovisning den 31 juli – den sista dagen på året som årsredovisningen ska lämnas in förutsatt att räkenskapsåret slutar den 31 december. 

Det var bara det att det var fel årsredovisning. Den redovisning som skickades till Bolagsverket avsåg år 2015, inte år 2016.

Visserligen skickades rätt årsredovisning in till verket per post en dryg vecka senare, men då hade redan gränsen för förseningsavgift passerat. 

Förmedlarbolaget överklagade beslutet till domstol, men domstolen ansåg inte att det fanns skäl att ändra på Bolagsverkets beslut om förseningsavgift. 

– Att bolaget av misstag har skickat a°rsredovisning fo¨r fel a°r till Bolagsverket kan inte anses vara en omsta¨ndighet som ligger utan- fo¨r bolagets kontroll och som da¨rmed kan medfo¨ra att fo¨rseningsavgiften ska efterges, menade Bolagsverket i sin argumentation.

Och förvaltningsrätten höll alltså med.