Etikett: Susanne Tafvelin

Hon får pengar från Afa för forskning om destruktiva ledare

Forskaren Susanne Tafvelin vid Umeå Universitet har tilldelats forskningsmedel från Afa Försäkring för att undersöka om arbetsmiljön kan vara en orsak till att chefer utvecklar destruktiva ledarbeteenden.

En frånvarande eller argsint chef kan göra medarbetare mindre motiverade. I förlängningen kan det bidra till att medarbetarna blir sjukskrivna eller väljer att sluta.

För att fördjupa forskningen om förekomsten av destruktivt ledarskap och undersöka vad som får chefer att utveckla negativa beteenden får nu Susanne Tafvelin, docent i psykologi vid Umeå universitet, ett forskningsanslag från Afa Försäkring på 3,2 miljoner kronor. Forskningsprojektet ska pågå till och med 2021.

– Vi ska undersöka hur vanligt den här typen av ledarskap är i svenskt arbetsliv och ta reda på vad som bidrar till att det uppstår. Det kommer vi att göra genom att studera ledarfaktorer, medarbetarfaktorer och arbetsmiljö, säger Susanne Tafvelin i en kommentar.

AFA Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom privat näringsliv och kommuner och landsting.

Här hittar du mer information om Afa Försäkrings forskningsstöd.