Etikett: Sven Iver Steen

Storebrand fick klartecken att överta Silver

Storebrand har nu fått klartecken från norska Finanstilsynet för att ta över det havererade fribrevsbolaget Silvers försäkringsportföljer. 

Tillståndet medgavs den 19 december. Totalt handlar det om 21 000 försäkringsavtal och 10 miljarder NOK i pensionstillgångar som nu flyttas över till Storebrand.

Storebrand kommer i samband med övertagandet att tillföra 520 miljoner NOK till Silvers kunder för att bidra till att upprätthålla pensionsnivåerna för kunderna. 

– Beloppet på 520 miljoner kronor som kommer kunderna till godo, tillsammans med Storebrands erfarenhet av alla produkttyper i Silvers portfölj, innebär en glädjande lösning för Silvers kunder, sade styrelseordförande Sven Iver Steen i Silver Pensjonsforsikring AS när affären offentliggjordes.

Det var i februari som fribrevsbolaget Silver försattes under offentlig förvaltning. Uppskattningen är att bolaget saknade 2,8 miljarder NOK för att uppfylla solvenskraven. 

 

Storebrand betalar 520 miljoner NOK för att överta Silvers kunder

Pensionsjätten Storebrand tar nu över det havererade fribrevsbolaget Silvers försäkringsportföljer. 

Totalt handlar det om 21 000 försäkringsavtal och 10 miljarder NOK i pensionstillgångar som nu flyttas över till Storebrand.

– Storebrand gläds åt att kunna använda vår erfarenhet och kompetens för att bidra till en god lösning och avslut för Silvers kunder. Vi önskar kunderna välkomna till Storebrand och kommer att göra allt vi kan för att de ska bli nöjda med erbjudandet och uppföljningen från Storebrand, säger Storebrands koncernchef Odd Arild Grefstad i en presskommentar.

Storebrand Livsforsikring AS har avtalat om att overta Silvers försäkringsportföljer för 520 miljoner NOK. Enligt pressinformationen kommer köpeskillingen att tillföras Silvers kunder och bidra till att upprätthålla goda pensionsvillkor för kunderna. 

– Beloppet på 520 miljoner kronor som kommer kunderna till godo, tillsammans med storebrands erfarenhet av alla produkttyper i Silvers portfölj, innebär en glädjande lösning för Silvers kunder, säger styrelseordförande Sven Iver Steen i Silver Pensjonsforsikring AS.

Det var i februari som fribrevsbolaget Silver försattes under offentlig förvaltning. Uppskattningen är att bolaget saknade 2,8 miljarder NOK för att uppfylla solvenskraven. 

Avtalet förutsätter att färre än 20 procent av Silvers kunder kommer med invändningar mot lösningen, samt godkännande myndigheter. Transaktionen väntas vara genomförd i januari 2018.