Etikett: sven Otto Littorin

SEB Pension vann tvist om 2,8 Mkr mot ex-ministern Sven Otto Littorin

SEB Pensionsforsikring som ingår i SEB Life & Pensions Holding-koncernen har vunnit ett mål där den tidigare arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin stämts på 2 miljoner DKK efter en misslyckad fastighetsaffär. 

Enligt stämningsansökan, som kom in till Malmö tingsrätt den 30 november, fanns tidigare planer på en fastighetsaffär mellan danska SEB-dottern SEB Pensionsforsikring och fastighetsbolaget Serio Real Estate Development AB där den tidigare arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin är VD. Fastighetsbolaget kom överens med SEB Pensionsforsikring om att förvärva en fastighet.

Men fastighetsbolaget kunde inte uppfylla vissa villkor i samband med den tänkta affären, och köpet fick avbrytas. Parterna kom enligt stämningsansökan överens om att Serio skulle betala 2 miljoner DKK till SEB Pensionsforsikring kostnader i samband med den planerade affären. Summan motsvarar 2,8 miljoner SEK. 

Eftersom någon betalning inte kom in stämde SEB Pensionsforsikring Serio tillsammans med de två huvudmännen bakom bolaget – bolagets VD Sven Otto Littorin samt entreprenören Joachim Grundin – som enligt stämningsansökan är solidariskt betalningsansvariga för skulden till SEB. 

Domen vid Malmö tingsrätt är en tredskodom, då de svarande inte har inkommit med något yttrande till rätten. 

Du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang kan ta del av domen här. 

SEB stämmer tidigare minister på 2 Mkr efter misslyckad fastighetsaffär

SEB Pensionsforsikring, som ingår i SEB-koncernen, har stämt en tidigare minister på 2 miljoner kronor efter en misslyckad fastighetsaffär. 

Stämningsansökan, som kom in till Malmö tingsrätt den 30 november, rör en fastighetsaffär mellan danska SEB-dottern SEB Pensionsforsikring och fastighetsbolaget Serio Real Estate Development AB där den tidigare arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin i dag är VD. Fastighetsbolaget kom överens med SEB Pensionsforsikring om att förvärva en fastighet.

Men fastighetsbolaget kunde inte uppfylla vissa villkor i samband med den tänkta affären, och köpet fick avbrytas. 

 Parterna kom överens om att Serio skulle betala 2 miljoner kronor till SEB Pensionsforsikring för kostnader man haft i samband med den tänkta affären. 

Men någon betalning har inte dykt upp. SEB Pensionsforsikring stämmer därför Serio, tillsammans med de två huvudmännen bakom bolaget – bolagets VD Sven Otto Littorin samt entreprenören Joachim Grundin – som enligt stämningsansökan är solidariskt betalningsansvariga för skulden till SEB. 

SEB Pensionsforsikring ingår i SEB Life & Pensions Holding AB-koncernen.  

Klicka här för att läsa hela stämningsansökan.