Etikett: svenska Finansgruppen

Svenska Finansgruppen ansluter till Tydliga

Tydliga meddelar i dag att Svenska Finansgruppen har anslutit till gruppen. 

Svenska Finansgruppen AB har kontor i Gävle, och har funnits sedan 2001.

Tydliga är en sammanslutning för försäkringsförmedlare och beskriver sig som en ny aktör på den Svenska rådgivarmarknaden inom försäkring och finansiella tjänster. I dag är cirka 220 rådgivare och 65 assistenter på fler än 48 orter runt om i Sverige anslutna till Tydliga.