Etikett: svenska försäkringsföreningen

Bima Mobiles grundare Gustaf Agartson får SFF:s Årliga Pris

Mikroförsäkringsföretaget Bima Mobiles grundare och VD Gustaf Agartson har tilldelats Svenska Försäkringsföreningens Årliga Pris. 

Bima Mobile grundades 2010 och har i dag drygt 3 000 anställda och runt 30 miljoner kunder i 15 utvecklingsländer i Afrika, Asien och Sydamerika. Fokus ligger på mikroförsäkringar som tecknas via mobilen. Förra året omsatte bolaget18,6 miljoner USD, motsvarande 168 miljoner kronor. Största ägare är Kinnevik med 35 procent av aktierna. Vid den senaste nyemissionen värderades bolaget till 2,4 miljarder kronor.

Så här lyder prismotiveringen: ”BIMA grundades 2010 och är i dag ett av de största internationella mikroförsäkringsföretagen i världen med marknad i 15 länder i Afrika, Asien och Latinamerika. BIMA har sålt försäkringsprodukter till mer än 30 miljoner kunder och verksamheten växer med cirka en halv miljon kunder varje månad. BIMA med Gustaf i spetsen har hittat ett nytt sätt att göra liv- och olycksfallsförsäkringar tillgängliga för en ny kundgrupp. Målgruppen är låg och medelinkomsttagare bosatta i utvecklingsländer. Genom sina mobila försäkringslösningar bidrar BIMA till global samhällsutveckling och samhällsnytta.”

Prisutdelningen hålls i kväll vid Svenska Försäkringsföreningens möte.

Vid samma tillfälle delas även pris ut till årets Talang i försäkringsbranschen. Pristagare här är Anton Breman, Affärsutvecklare Customer Experience vid SEB Pension & Försäkring. Så här motiverar SFF hans utmärkelse: ”Anton påbörjade sin försäkringsresa för några år sedan hos SEB Pension & Försäkring med fokus på kundupplevelse. Med bakgrund som tjänstedesigner har Anton drivit en mängd utvecklingsprojekt inom flera olika branscher. Anton är ett mycket bra exempel på hur en ny kompetens kan inspirera och förändra en bransch. Anton är en förebild då han inte är rädd för att ifrågasätta gamla strukturer och lösningar, för att alltid sätta kunden och kundupplevelsen i centrum.”

Hon får pris som årets talang i försäkringsbranschen

Svenska Försäkringsföreningens styrelse har beslutat att utse Sandra Khan på Skandia till 2017 års mottagare av utmärkelsen Talang i försäkringsbranschen.

Priset består av ett diplom, en prischeck på 10 000 kronor och en värdecheck för valfri utbildning hos Svenska Försäkringsföreningen. Pristagaren erbjuds även att vara adjungerad i SFF:s styrelse under det kommande året.

Så här skriver styrelsen i sin prismotivering:

”Sandra arbetar med verksamhetsutveckling på Skandia där hennes driv, mod och innovativa arbetssätt gör henne till en nyckelspelare. Varje dag kommer hon till jobbet med viljan att komma framåt och skapa nytt, både i sina egna projekt och som stöd och bollplank till sin omgivning. Hon har framgångsrikt och med stor professionalitet tagit sig an känsliga och svåra uppdrag, bland annat att driva igenom avveckling av produktområden och samarbetsavtal.

Sandra är ett föredöme när det gäller att visa ansvarstagande och att se möjligheter istället för problem – en inspirationskälla som är generös med att dela med sig av sina erfarenheter.”

Svenska Försäkringsföreningen lanserar egen podcast

Hör upp! Nu lanserar Svenska Försäkringsföreningen en egen podcast – SFF-podden.  

Det första avsnittet av SFF-podden finns redan producerat och utlagt för nedladdning. Ämnet i första avsnittet är hem-, villa- och fritidshusförsäkring.

– I SFF-podden gör vi nedslag i aktuella teman och frågeställningar i försäkringsbranschen. Vi bjuder in kunniga gäster för att analysera och kommentera, för att du som jobbar i branschen ska kunna få påfyllning i kunskapsbanken oavsett var i landet du befinner dig eller när det passar dig att lyssna, skriver föreningens VD Stefan Pärsson i ett utskick till medlemmarna.

Tanken är att från och med i höst publicera nya avsnitt av SFF-podden varje månad. 

Klicka här för att lyssna på det första avsnittet.  

Idéer för Livet får Svenska försäkringsföreningens årliga pris

Stiftelsen Idéer för livet – som är knuten till Skandia – har av Svenska Försäkringsföreningens styrelse utsetts till mottagare av SFF Årliga pris för 2016.

Idéer för livet arbetar, enligt sin beskrivning på hemsidan, för att förebygga utanförskap och ohälsa hos barn och unga. Genom forskning, metodutveckling och stöd till lokala ideella projekt, kan Idéer för livet verka som katalysator till en positiv samhällsförändring.

Så här motiverar styrelsen sitt beslut: 

”Stiftelsen Idéer för livet har genom ett långsiktigt arbete under mer än 30 år bidragit till ett tryggare och mer socialt hållbart samhälle genom att satsa på förebyggande insatser. Det gör stiftelsen genom att bidra till forskning, utveckling och lokala ideella projekt för barn och unga.

Utgångspunkten i stiftelsens arbete är försäkringslogikens insikt om att det är både mänskligt och ekonomiskt lönsamt att förutse risker och förebygga problem istället för att (re)agera först när de uppstått. Stiftelsens arbete bidrar till utveckling i de offentliga försäkringssystemen och att fler förebyggande insatser görs i syftet att minska risken för framtida problem. Stiftelsens arbete gör att de är mycket värdiga pristagare till SFF Årliga pris.”

Priset utdelas efter Svenska Försäkringsföreningens årsmöte den 26 april.

Svenska Försäkringsföreningen har sedan 1965 årligen delat ut ett pris till den person eller organisation som under ett eller flera år utmärkt sig i försäkringsbranschen. Från och med 2016 har priset bytt namn från ”Årets pris i svensk försäkring” till ”SFF Årliga pris”.

Syftet är att få möjlighet att belysa den person eller organisation som genom sitt engagemang bidrar till en sund och ändamålsenlig utveckling av branschen på ett nytänkande sätt.

Stefan Pärsson utsågs till VD för Svenska Försäkringsföreningen

Svenska Försäkringsföreningen har nu utnämnt Stefan Pärsson till VD för föreningen. Han har tidigare varit tillförordnad VD sedan februari 2016.

Utnämningen till ordinarie VD skedde i samband med att föreningens styrelse slog fast en utvecklingsplan för föreningen.

Föreningens nya strategi innehåller fyra fokusområden:

• nätverkande och mötesplatser

• utbildning

• priser och stipendier

• medlemskapet.

– Vi går till stora delar tillbaka till våra stadgar och utvecklar vårt uppdrag med hjälp av nya mötesformer och ny teknik. Våra medlemmar kommer att få mycket större utrymme, säger Gunilla Svensson, styrelseordförande i SFF, i ett pressmeddelande.

– Stefan har under sin tid hos oss visat att han är rätt person att leda den fastställda strategin. Stefan är en god ledare och har omfattande kunskap och erfarenhet inom försäkringsområdet. Han har haft en central roll vid verksamhetsutvecklingen under 2016. 

Stefan Pärsson kommenterar utnämningen så här i pressmeddelandet:

– Det är en förmån att få förtroendet att fortsatt leda och utveckla Svenska Försäkringsföreningen tillsammans med styrelsen och det starka team vi byggt upp. Tillsammans skapar vi verksamhetsnytta genom att erbjuda en ändamålsenlig och effektiv kompetensutveckling i försäkringsbranschen.

Grattis Per – årets unga talang!

Styrelsen för Svenska Försäkringsföreningen har beslutat att tilldela Per Georgzén priset som Ung talang i försäkringsbranschen 2016. 

Så här lyder styrelsens motivering: 

”Per ansvarar för omvärldsbevakningen inom SEB Pension & försäkring. Han har etablerat en tydlig struktur baserat på kundinsikter i omvärldsbevakningen och kompletterat med konkurrentanalyser inom prioriterade utvecklingsområden. Per har också hittat nya sätt att kommunicera sitt område genom t.ex. automatiserade marknadsanalyser och webinarer. Per är drivande, men är också analytisk och har ett entreprenörstänkande, vilket driver SEB Pension & försäkring att hela tiden utgå från kund och dess upplevelse.”

Samtidigt har föreningen delat ut två hedersomnämnanden, till Mathilda Bowallius, Förvaltningsledare Kundmöte vid AMF, och Fabian Väppling, Junior Portföljförvaltare – Aktieförvaltning, Skandia. 

Priserna delas ut den 24 november.