Etikett: Sverker Wadstein

Dina Försäkringar ordnar telefonrådgivning om föräldraskap

Nu under början av juli ordnar Dina Försäkringar telefonrådgivning om föräldraskap. Under perioden 3–5 juli går det att kostnadfritt ringa familjerådgivaren Sverker Wadstein.  

Juli är den månad då det har fötts flest barn i Sverige de flesta av de senaste åren.

Med anledning av detta arrangerar Dina Försäkringar telefonrådgivning om föräldraskap. 

Dina Försäkringar har dessutom låtit göra en Sifo-undersökning om föräldraskap och anledningar till oro.

Sifo-undersökningen visar att knappt hälften av alla föräldrar, 46 procent, oroar sig över världsläget.

28 procent uppger att världsläget någon gång gjort dem så pass oroliga att de övervägt att inte skaffa barn. Knappt en av fem, 19 procent, oroar sig för klimatförändringar. En av tio oroar sig för sin ekonomiska situation. 

27 procent av de tillfrågade väntar med att skaffa barn på grund av att de vill göra karriär först.

Knappt en tredjedel – 31 procent – av unga i åldern 18–29 år kan tänka sig att frysa in ägg för att skaffa barn i framtiden. 37 procent tycker att det är positivt att vissa företag i dag erbjuder sina anställda nedfrysning av ägg som en löneförmån.

Sifo-undersökningen genomfördes i Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel. Målgruppen var personer i åldern 18–50 år. Totalt genomfördes 2 583 intervjuer.