Etikett: Swedish Club

Standard & Poor’s höjde ratingen för The Swedish Club till AAA-

Standard & Poor’s har beslutat om att gradera upp marinförsäkringsbolaget The Swedish Club, Sveriges Ångfartygs Assuransförening, med säte i Göteborg. Den nya ratingen är A- med stabil Outlook, jämfört med tidigare rating BBB-. 

Enligt Standard & Poor’s är bakgrunden till uppgraderingen att man bedömer att effektiv riskkontroll och disciplinerad undewrwriting har bidragit till ett combined ratio nära 100 procent, trots utmanade premienivåer inom bolagets huvudmarknader.

Ratingbolaget menar att de åtgärder som vidtagits i bolaget bidrar till att bolaget framöver bedöms ha möjlighet att hantera utmaningarna på marknaden.

Här kan du hitta mer information om ratingen för The Swedish Club. 


Swedish Club lanserar mobilapp för iPhone och Android

Swedish Club – Sveriges Ångfartygs Assuransförening – har lanserat en ny mobilapp för sina medlemmar. 

Appen är möjlig att ladda ned via App Store eller Google Play. 

I appen är det bland annat möjligt att ta del av nyhetsflödet från Swedish Club, information om fartyg och tillgång till kontaktuppgifter. 

Johan Kahlmeter ny Area Manager på Swedish Club i Göteborg

Johan Kahlmeter har utsetts till ny Area Manager för Team Göteborg i Swedish Club, Sveriges Ångfartygs Assurans Förening. Han efterträder Jacob Vierö. 

Johan Kahlmeter har varit anställd vid Swedish Club sedan 2007, närmast som skadechef marin. Han har tidigare bland annat arbetat vid Swedish Clubs kontor i Hong Kong. 

Han har akademiska examina i Nautical Science, Shipping och Logistik och Maritime Juridik, och har nyligen tagit en MBA-examen.

Swedish Club ökar i volym – utan att höja premierna!

Swedish Club – eller Sveriges Ångfartygs Assuransförening – informerar om att man förväntar sig en ökning på 4–5 procent av det försäkrade tonnaget under året. Förra året var tillväxten 8 procent. 

Swedish Club meddelar också att man för andra året i rad kan hålla premierna oförändrade. 

Lars Rhodin, VD på Swedish Club, säger så här i en presskommentar:

“We have closed this renewals period on a sound footing, enabling us to continue to support the needs of our members and to deliver on our promise of focusing on quality growth”.