Etikett: Sylvi Listhaug

Silver Pensjonsforsikring försattes under offentlig förvaltning

I fredags beslutade det norska Finansdepartementet att sätta livbolaget Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig förvaltnng. Beslutet fattades på rekommendation av den norska tillsynsmyndigheten Finanstilsynet, eftersom bolaget inte uppfyller de nya solvenskraven. 

Silver har fokuserat på norska fribrevsinnehavare.

Bolaget har i dag cirka 20 000 kunder, både sådana som har pension under utbetalning och sådana som ännu inte gått i pension. 

Norska Finanstilsynet har nu, efter beslutet från regeringen, tillsatt en administrationsstyrelse med tre personer som ansvarar för driften av bolaget. Finanstilsynet understryker att administrationsstyrelsen har till uppgift att agera för alla kunders bästa. 

Statsrådet Sylvi Listhaug gav i fredags följande presskommentar till beslutet:  

– Det är inget som skulle ha glatt oss mer än om Silver faktiskt hade hittat en lösning för sina kunder, men dessvärre har de inte lyckats med det.

Från Silvers sida har man protesterat högljutt mot planerna på att försätta bolaget i offentlig administration. Regeringen menar tvärtom att bolagets kris beror på att man har ställt ut löften som man inte har haft ekonomiska resurser att uppfylla. 

Så här kommenterar Sylvi Listhaug kritiken från bolaget:   

– Silver har fått flera chanser att inhämta kapital och finna lösningar som säkrar kundernas pensioner. Det har de inte klarat. De försöker nu att inbilla sina kunder att de står inför en lösning inom kort. Detta avvisar både Finansdepartementet och Finanstilsynet, som har följt ärendet under flera år. Bakgrunden till att vi måste sätta ned foten är att bolaget kan tömmas på pengar de kommande åren, något som innebär att de som är unga i dag och kunder i bolaget kan bli stående med skägget i brevlådan den dagen de går i pension.

Citaten är översatta från norska av redaktionen. Klicka här för att se pressinformationen från det norska Finansdepartementet i orginal.