Etikett: tåsan

Gjensidige stäms på miljonbelopp efter haveri i kraftbolag

Tåsans Kraftaktiebolag har stämt Gjensidige efter ett haveri i en generator. Tåsans bedömning är att skadekostnaderna uppgår till 30-35 miljoner kronor. 

Tåsans Kraftaktiebolag har huvudkontor i Karlstad och ägs gemensamt av Karlstad kommun och energibolaget Fortum Sverige AB.

Bolagets verksamhet har varit försäkrad i Gjensidige sedan 2014. Försäkringsavtalet omfattar bland annat egendomsskador och avbrott. Dessutom har man haft en försäkring mot extrakostnader vid avbrott, bland annat tänkt att täcka kostnaden för inköp av el i samband med ett avbrott. 

Den 17 oktober 2017 inträffade ett haveri i en generator. Skadan anmäldes till Gjensidige.

Men i januari meddelade Gjensidige att extrakostnadsförsäkringen inte gällde i detta fallet. Därför har Tåsan sett sig tvunget att stämma bolaget för att få ut ersättning. Enligt Tåsan går det ännu inte att fastställa den slutliga kostnaden för haveriet eftersom anläggningen ännu inte är i drift, men uppskattning av extrakostnaderna ligger på 30-35 miljoner kronor.  

Tåsan skriver i sin stämningsansökan bland annat att Gjensidige bara några månader före haveriet bekräftade att försäkringen gällde just denna typ av stillestånd.