Etikett: tcfd

Klimatsmart! Folksam ställer sig bakom klimatuppropet TCFD

Folksam meddelade i dag att man ställer sig bakom finansvärldens internationella klimatupprop TCFD, som uttyds Task Force on Climate-related Financial Disclosures.

TCFD grundades i december 2015 av det internationella organet Financial Stability Board, FSB.

Ramverket är tänkt att stödja företagens strävan efter att ge kvalitativ hållbarhetsinformation till finanssektorns intressenter och till tillsynsmyndigheterna.

TCFD har utvecklat ett ramverk på fyra områden: Governance, Strategi, Riskhantering och relevanta mätvärden. 

– Vi engagerar oss i det våra kunder bryr sig om och vill tydligt ta ställning för seriös hållbarhetsrapportering. Det är viktigt att att finansbranschen ger konsekvent, jämförbar och tillförlitlig klimatrelaterad information. Det lägger grunden till informerade beslut och bidrar till att upprätthålla finansiell stabilitet, säger Folksams vd, Jens Henriksson i en presskommentar.