Etikett: Tekniska verken Linköping

Tekniska Verken i Linköping valde Länsförsäkringar för pension

Tekniska verken i Linköping har efter en upphandling valt Länsförsäkringar som leverantör av tjänstepensionslösning. Avtalet gäller i tre år, fram till 2021, med möjlighet till förlängning ytterligare två år. 

Tekniska verken efterfrågade i sin upphandling individuell och oberoende tjänstepensionsrådgivning till medarbetare med tiotaggarlösning och löneväxling. Ett krav var att rådgivning ska erbjudas varje år genom fysiska möten på den ort där medarbetarna finns.

– Vi är mycket glada över förtroendet att som lokalt kundägt bolag få leverera tjänstepensioner och gruppförsäkring till Tekniska verkens cirka 900 anställda och därmed skapa trygghet och möjligheter i Östergötland, säger Johan Svensson som är försäljningschef Företag Sak och Liv på Länsförsäkringar Östgöta.

Tekniska Verken Linköping vill ha pensionslösning för tiotaggare

Tekniska Verken i Linköping har gått ut i en offentlig upphandling för att hitta en tjänstepensionslösning. 

Tekniska Verken är ett dotterbolag till Linköpings kommun och lyder under PA-KFS-avtalet.

I dag hanteras pensionslösningarna av Länsförsäkringar Östgöta. 

Upphandlingen gäller alternativ PA-KFS för tiotaggare, löneväxling samt löneväxling för koncernledningsgrupp. Årspremien är uppskattad till cirka 13,7 miljoner kronor.

Följande tjänster omfattas: tjänstepensionsrådgivning genom årliga möten med tiotaggare,
förmedling av fondförsäkring, traditionella pensionsförsäkringar, avtalspension, riskförsäkringar, frivillig gruppförsäkring som erbjuds koncernens samtliga medarbetare, administration och IT-stöd och pensionsportal.

I dag har Tekniska Verken alternativ tiotaggarlösning för 34 personer, löneväxling för 93 personer och löneväxling för ledningsgrupp för 13 personer.

Tekniska Verken har totalt cirka 850 anställda och en årlig omsättning på 4,9 miljarder kronor.