Etikett: Telia

Paydrives bilförsäkringar blir tillgängliga via Telia Sense

Paydrive har tecknat ett avtal med Telia, som innebär att Paydrives digitala bilförsäkring baserad på körbeteende blir en tjänst i Telia Sense, Telias lösning för den uppkopplade bilen.

Paydrive erbjuder försäkringar baserade på körbeteende. Försäkringspremien beräknas efter hur, var och när man kör.

Avsikten är att Paydrives försäkringar nu ska bli tillgängliga i Telias tjänst Telia Sense under våren.

– Paydrive är ett innovativt bolag med en kreativ tjänst. Jag är glad över samarbetet och att vi får möjlighet att erbjuda Paydrives försäkringar till våra kunder. Telia Sense har bara funnits i ett drygt år och fortsätter hela tiden att utvecklas med nya partners och lösningar, säger Jonas Hasselberg, Chef för Telias Konsumentaffär.

Telia Sense är en molnbaserad lösning och med en app och en liten hårdvara får bilägare tillgång till 4G-wifi och smarta tjänster. Tjänsten lanserades i början av året. I dag omfattar utbudet i Telia Sense tjänster från Folksam, Bilia, Svensk Bilprovning, Viking Vägassistans och EasyPark – och snart även Paydrive. 

 

 

Telia + Insurtech = sant! Lanserar nytt samarbete med finska P2P-bolaget Fair

Telia meddelade i går överraskande på den finska digitalkonferensen Slush att man valt att samarbeta med i en finländsk startup inom Insurtech, Fair. 

Fair beskriver står bakom vad man själv beskriver som världens första app för peer-to-peer crowd insurance, “crowdsurance”.

Till skillnad från många andra liknande tjänster, fokuserar Fair på skadeprocessen.

Till en början kommer skadeersättningen att begränsas till 10–100 euro. Två försäkringskategorier – mobiler och bilar – kommer att lanseras tillsammans med Telia.

Appen fungerar så att medlemmarna röstar anonymt om vem som ska få skadeersättning. Om tillräckligt många röstar för ersättning, måste medlemmarna betala ut pengar direkt till den som krävt skadeersättning. Som mest är det tänkt att handla om 1–2 euro per person. 

“Istället för traditionella långa skadehanteringsprocesser och höga försäkringskostnader upfront, så är peer-to-peer hjärtat i vår tjänst. Det är upp till användarna att avgöra vem som ska få ersättning, och det är användarna som står för skadebetalningarna”, säger Johannes Hirvaskoski som är CEO och medgrundare av Fair, i pressinformationen från Slush. 

”Vi tror att Fair kan kasta omkull hela försäkringsbranschen. I framtiden kommer konsumenter inte att försäkra sig mot mindre skador, utan delar istället kostnaderna med andra.”

Fairs lansering på den finländska marknaden lanserades i går den 30 november. Nästa steg blir satsningar på engelskspråkiga länder. Under våren 2017 har man planerat för en satsning på Irland. Fairs app finns i dag endast för iPhone, en Android-version planeras till senare. 

TeliaSonera Försäkring skippar Sonera i firmanamnet

I våras slopade TeliaSonera-koncernen Sonera i sitt firmanamn. 

Telia Company är det nya koncernnamnet sedan dess.

Sonera heter man endast i Finland. 

Som en konsekvens av firmaändringen på koncernnivå, ska givetvis också dotterbolagen ändra sina namn. Så även koncernens captivebolag. 

Den 14 oktober meddelade TeliaSonera Försäkrings AB att man avser att ändra firmanamn till Telia Försäkrings AB med parallellfirman Telia Insurance Ltd. 

TeliaSonera Försäkrings AB hade under förra året en premieintäkt för egen räkning på 34 004 (32 527) kkr. Försäkringsrörelseresultatet uppgick till 2 163 (36 091) kkr och resultatet till –40 (35 121) kkr. Vd för företaget är Mats Gregorson