Etikett: Thomas Bodström

Revisorer avstyrker beslut om ansvarsfrihet för Allras styrelse

Dagens Industri uppmärksammar i dag att Allras revisionsbyrå Mazars avstyrker ansvarsfrihet för de styrelseledamöter i Allra som suttit i styrelsen under 2016. Det gäller bland andra styrelseledamöterna Thomas Bodström och tidigare ordförande Ebba Lindsö, samt VD Alexander Ernstberger. 

Mazars tog över uppdraget efter att Deloitte hoppat av i början av året.

Enligt Dagens Industri motiverar revisorerna sitt beslut med att företrädare och anställda inom Allra har delgivits misstankar om trolöshet mot huvudman som delvis rör 2016. Man lyfter även fram att efterutdelningar på 85 miljoner kronor som gjorts under 2016.

– Mot bakgrund av detta och i kombination med den osäkerhet som föreligger om vad som skulle kunna komma fram i samband med pågående brottsutredningar kan vi inte tillstyrka att bolagsstämman beviljar ansvarsfrihet för flertalet av de ledamöter som suttit i styrelsen under 2016, skriver revisorerna enligt DI.

När det gäller efterutdelningarna konstaterar revisorerna att utdelningen har gjorts utan att aktiebolagslagen har följts. Styrelsen har nämligen vare sig har upprättat och undertecknat en redogörelse eller har låtit revisorerna uttala sig om huruvida stämman bör besluta i enlighet med förslaget eller inte.

– Mot bakgrund av den osäkerhet som föreligger om vad som skulle kunna komma fram i samband med pågående brottsutredningar, kan den beslutade efterutdelningen 2017 påverka vår rekommendation till bolagsstämman 2018 avseende ansvarsfrihet för de styrelseledamöter som upprättade förslaget 2017, säger revisorerna i sin skrivning enligt Dagens Industri.

Revisorerna konstaterar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen och att den ger en rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning den sista december 2016. Däremot har årsredovisningen och koncernredovisningen inte upprättats i tid, vilket revisorerna anmärker på.

Därför drar regeringen tillbaka utnämningen av Thomas Bodström

Regeringen hänvisade till bristande förtroende från andra politiska partier när man under helgen meddelade att man upphäver det tidigare beslutet att utse Thomas Bodström till landshövding i Stockholms län. Däremot nämnde man inget om hans inblandning i Allra-skandalen. 

”Mot bakgrund av att det från flera andra politiska partier saknas förtroende för Thomas Bodström har regeringen för avsikt att fatta beslut om att upphäva sitt tidigare beslut att utse Thomas Bodström till landshövding i Stockholms län”, heter det i informationen från regeringen.

– Jag önskar Thomas Bodström all lycka till i sitt uppdrag som advokat och författare. Eftersom han har dessa sysselsättningar kommer det inte heller att utgå något avgångsvederlag, säger civilminister Ardalan Shekarabi i regeringens pressmeddelande.

Formellt kommer beslutet att upphäva regeringens tidigare beslut att utse Thomas Bodström till landshövding i Stockholm, att fattas vid torsdagens regeringssammanträde.

Den tillförordnade länsöverdirektören Åsa Ryding kommer att vara vikarierande landshövding under tiden som processen med att hitta en ersättare pågår.

Här kan du läsa hela regeringens pressmeddelande. 

Här hyllar Thomas Bodström Allra i reklamfilm

Hur länge kan regeringen stå fast vid utnämningen av Thomas Bodström som landshövding i Stockholm? Ny kritik mot hans agerande som styrelseledamot i Allra kommer fram hela tiden. Under fredagen lyfte Svenska Dagbladet fram en reklamfilm, där Thomas Bodström hyllar Allras insatser för att ge tusentals svenskar bättre pension. 

Filmen spelades in förra året och ligger fortfarande ute på Allras hemsida. 

I reklamfilmen förklarar Bodström bland annat hur ”utvecklingen av nya erbjudanden med fokus på tillväxt och kundnytta fortsatte under 2016 och i dag är Allra den moderna utmanaren till storbankerna.”

Här kan du lyssna på klippet där Thomas Bodström hyllar Allra. 

Kritiken växer mot utnämningen av Thomas Bodström

Pensionsmyndighetens anställda är inte ensamma om att kritisera utnämningen av Thomas Bodström som landshövding i Stockholms län. Nu kommer kritik även från Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt som kräver att regeringen tar tillbaka utnämningen. Även Expressens ledarsida går i dag till storms mot beslutet. 

Jonas Sjöstedt har fört fram sitt krav bland annat i ett inslag i Expressen-TV, och i en intervju med Svenska Dagbladet. 

I Svenska Dagbladet kritiserar han civilminister Ardalan Shekarabi, som har utnämningen av Bodström på sitt bord.

– Socialdemokraterna har för vana att utse sina egna men här måste man besinna sig och dra tillbaka utnämningen. Det är anmärkningsvärt att regeringen inte backar. I det här läget belönar man en partikamrat med detta fina uppdrag, det går inte att försvara, säger Jonas Sjöstedt till tidningen.

Det rimliga, enligt Jonas Sjöstedt, vore att vänta med att ge uppdrag till Thomas Bodström tills åklagarens utredning kring Allra är klar.

På Expressens ledarsida, skriver man bland annat i en artikel med rubriken ”Låt inte Bodström bli landshövding” att det är obegripligt att Stefan Löfven står fast vid sin utnämning.

– Det är ett fullkomligt huvudlöst beslut. Pensionsmyndigheten överväger fortfarande att stämma enskilda styrelseledamöter i Allra. Det betyder i värsta fall att en statlig myndighet kan komma att stämma statens främsta företrädare i Stockholms län.

Under torsdagen anslöt även Liberalerna till kritiken mot utnämningen av Thomas Bodström. 

Här hittar du Expressens ledarartikel.

Och här är Svenska Dagbladets intervju med Jonas Sjöstedt i sin helhet.

 

Anställda på Pensionsmyndigheten vill stoppa Bodström

Ett 50-tal medarbetare på Pensionsmyndigheten har skrivit ett brev till regeringen där man kräver att regeringen drar tillbaka utnämningen av Thomas Bodström till landshövding, mot bakgrund av hans styrelseengagemang i pensionsbolaget Allra

Brevet återges av Alectas pensionsekonom Staffan Ström på bloggen Staffans Ström, och riktar sig till civilminister Ardalan Shekarabi med kopia till finansmarknadsminister Per Bolund. Bland undertecknarna av brevet återfinns bland annat den namnkunnige Ole Settergren som är chef för analysavdelningen och sitter i myndighetens ledningsgrupp

Även Staffan Ström är mycket kritisk till beslutet att utse Bodström till landshövding, och betecknar det som ”inte bara olämpligt utan direkt omdömeslöst”. 

Så här formuleras kritiken bland annat i brevet: 

– Regeringen har således till landshövding utnämnt en person som tills nyligen var styrelseledamot i ett bolag som är föremål för en utredning om brott mot det allmänna pensionssystemet. Det väcker stor besvikelse och oro hos oss som arbetar med att förvalta och söka skapa förtroende för pensionssystemet och med att återvinna så mycket som möjligt av spararnas pensionspengar. 

– – – – –

Här kan du läsa Staffan Ströms inlägg inklusive hela brevet till regeringen.

Avhoppen fortsätter – även Thomas Bodström lämnar Allra

Den förre justitieministern Thomas Bodström lämnar Allras styrelse. Därmed mister Allra två av sina tunga affischnamn. Bodströms anmälan om att utträda ur styrelsen kom till Bolagsverket på onsdagen, samma dag som Ebba Lindsö klev av ordförandeuppdraget. 

Det är Svenska Dagbladet som i dag berättar om Thomas Bodströms avhopp.

Bodström har inte varit tillgänglig för kommentarer tidigare i veckan när media har bett honom kommentera de olika turerna i Allra. 

Thomas Bodström säger nu i en kommentar till tidningen: 

– Jag gick med i Allras styrelse 2016 under förutsättning att Ebba Lindsö gick med i styrelsen. Redan då gjorde jag klart att jag skulle vara kvar i styrelsen så länge som hon var kvar. 

Bland mer namnkunniga personer i Allras styrelse finns nu kvar Meg Tivéus och Karin Moberg

Här kan du läsa Svenska Dagbladets text om Thomas Bodströms avhopp.