Etikett: Thomas Petersson

Nu startar Euro Accident sitt nya svenska livförsäkringsbolag

Nu startar Euro Accident sitt nya svenska försäkringsbolag. Enligt pressinformation från bolaget har berörda myndigheter nu godkänt överlåtelsen av försäkringsavtal från National General Insurance Luxembourg S.A. och National General Life Insurance Europe S.A. till Euro Accident Livförsäkring AB. 

Överlåtelsen genomfördes per den 1 oktober 2018. Därmed är det svenska bolaget Euro Accident Livförsäkring AB ny försäkringsgivare till Euro Accidents försäkringar och tar över alla rättigheter och skyldigheter enligt försäkringsavtalen.

Enligt Euro Accident påverkar överlåtelsen därmed varken avtal, villkor eller premier. Euro Accidxent har samma medarbetare, ledning och ägare som tidigare.

– Euro Accident har haft en fantastisk utveckling med en premietillväxt på över 350 procent det senaste decenniet. Med etableringen som försäkringsbolag i Sverige skapar vi ökad transparens och trygghet för våra försäkringstagare, försäkrade och samarbetspartners och en stabil grund för fortsatt utveckling i Sverige och Norden, säger Thomas Petersson, VD för Euro Accident Livförsäkring AB, i en presskommentar.

Euro Accident Livförsäkrings AB är samma bolag som tidigare hette Ikano Liv. Bolaget förvärvades av Euro Accident i februari i år. Styrelsen för bolaget utgörs av Thomas Petersson, Daron Skipper (ordförande), Per-Olov Parmstad och Michael Weiner. 

Nu har Ikano Liv bytt namn till Euro Accident Livförsäkring AB

Namnbytet till Euro Accident Livförsäkring AB skedde den 16 april. 

Bakgrunden till namnbytet är att Euro Accident tidigare i år förvärvade Ikano Liv.

Köpet slutfördes den 5 februari. Redan då deklarerade Euro Accident att nästa steg var ett namnbyte på bolaget. Enligt planen ska det därefter ske en beståndsöverlåtelse och sedan en fusion med Euro Accidents övriga verksamhet. 

– Med det nya bolaget får vi framförallt en bolagsstruktur som effektiviserar det interna arbetet och möjliggör fortsatt tillväxt. För våra kunder och samarbetspartners blir det ingen praktisk skillnad. Vi är liksom tidigare ett välkapitaliserat bolag med samma medarbetare, ledning och ägare, sade Thomas Petersson, VD för Euro Accident, i en presskommentar när köpet av bolaget slutfördes i februari.

Styrelsen för bolaget utgörs efter förvärvet av Thomas Petersson, Daron Skipper (ordförande), Per-Olov Parmstad och Michael Weiner. 

Nu ska Ikano Livförsäkring byta namn till Euro Accident Liv

Under måndagen den 5 februari slutfördes Euro Accidents förvärv av Ikanos livförsäkringsbolag Ikano Livförsäkring AB. Bolaget ska nu byta namn till Euro Accident Livförsäkring AB. 

Förutom namnändringen planerar Euro Accident att genomföra en beståndsöverlåtelse samt en fusion med Euro Accidents befintliga verksamhet

– Med det nya bolaget får vi framförallt en bolagsstruktur som effektiviserar det interna arbetet och möjliggör fortsatt tillväxt. För våra kunder och samarbetspartners blir det ingen praktisk skillnad. Vi är liksom tidigare ett välkapitaliserat bolag med samma medarbetare, ledning och ägare, säger Thomas Petersson, VD för Euro Accident, i en presskommentar.

När hela processen är klar är Euro Accident Livförsäkring AB ett försäkringsbolag med tillstånd och tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

 

Euro Accident rekryterar HR-chef från Proffice

Euro Accident meddelade i dag att man har rekryterat Louise Sundelius till en ny tjänst som HR-chef. Hon började den 30 januari 2017 och ingår i ledningsgruppen.

– Vi har anställt många på kort tid och kommer att fortsätta att rekrytera friskt framöver. Därför behöver vi utveckla vårt sätt att rekrytera, välkomna och ta hand om våra medarbetare. Louises breda erfarenhet från såväl strategiskt som operativt HR-arbete kommer att bli värdefull i den processen, säger Thomas Petersson, VD för Euro Accident, i ett pressmeddelande.

Louise Sundelius kommer närmast från Proffice Sverige. Dessförinnan har hon varit HR-chef på SOS Alarm, Feelgood och Kunskapsskolan.

– Kulturen och värderingarna som Euro Accident står för ligger nära mina egna. Det känns väldigt roligt att få bli en del av Euro Accident i det här skedet och fortsätta vara med och bygga en trygg och frisk arbetsplats, som lockar hit nya medarbetare och får de som redan är här att trivas och stanna kvar, säger Louise Sundelius i pressmeddelandet.

Lars Frick till Euro Accident som Chief Compliance Officer

Euro Accident meddelar i dag att Lars Frick tillträder en ny tjänst som Chief Compliance Officer på företaget. Han kommer närmast från en tjänst som Chief Compliance Officer på Strukturinvest Fondkommission.

Lars Frick tillträder sin tjänst den 9 januari 2017.

– Med vår snabba tillväxttakt behöver vi successivt stärka organisationen inom olika centrala delar. Inom compliance har Lars Frick en erfarenhet som passar oss som hand i handske. Jag är glad att kunna hälsa honom välkommen till oss, säger Thomas Petersson, VD för Euro Accident, i ett pressmeddelande.

Lars Frick har tidigare även arbetat bland annat som Compliance Officer på ICA Banken och BNP Paribas Cardif Nordic, och som försäkringsjurist på Skandia.