Etikett: Thomas Petersson

Nu startar Euro Accident sitt nya svenska livförsäkringsbolag

Nu startar Euro Accident sitt nya svenska försäkringsbolag. Enligt pressinformation från bolaget har berörda myndigheter nu godkänt överlåtelsen av försäkringsavtal från National General Insurance Luxembourg S.A. och National General Life Insurance Europe S.A. till Euro Accident Livförsäkring AB. 

Överlåtelsen genomfördes per den 1 oktober 2018. Därmed är det svenska bolaget Euro Accident Livförsäkring AB ny försäkringsgivare till Euro Accidents försäkringar och tar över alla rättigheter och skyldigheter enligt försäkringsavtalen.

Enligt Euro Accident påverkar överlåtelsen därmed varken avtal, villkor eller premier. Euro Accidxent har samma medarbetare, ledning och ägare som tidigare.

– Euro Accident har haft en fantastisk utveckling med en premietillväxt på över 350 procent det senaste decenniet. Med etableringen som försäkringsbolag i Sverige skapar vi ökad transparens och trygghet för våra försäkringstagare, försäkrade och samarbetspartners och en stabil grund för fortsatt utveckling i Sverige och Norden, säger Thomas Petersson, VD för Euro Accident Livförsäkring AB, i en presskommentar.

Euro Accident Livförsäkrings AB är samma bolag som tidigare hette Ikano Liv. Bolaget förvärvades av Euro Accident i februari i år. Styrelsen för bolaget utgörs av Thomas Petersson, Daron Skipper (ordförande), Per-Olov Parmstad och Michael Weiner.