Etikett: Thomas Stenborg

FörsäkringsGirot startar nytt utvecklingscenter i Malaysia

Under mars har FörsäkringsGirot startat ett nytt utvecklingscenter i Malaysia.

Man har rekryterat nya medarbetare på plats i Malaysia, som kommer att tillbringa en månad i Sverige för att få utbildning om verksamheten och integreras in i organisationen. Enligt Försäkringsgirot nya medarbetarna är rekryterade för att stötta det svenska IT-teamet och möjliggöra en ökad leveransförmåga.

– Jag har varit med och startat upp liknande utvecklingscenter tidigare som har varit väldigt framgångsrika. Att ta in en ny kultur i vårt svenska företag ser jag som någonting positivt. En uppblandning av kulturer, förmågor och kunskap kommer att stärka vårt erbjudande till marknaden och göra det möjligt för oss att skala upp vår leveransförmåga, säger Thomas Stenborg, IT-chef på FörsäkringsGirot, i en presskommentar.