Etikett: tim prevolnik

Skandia säljer byggrätt i Masthusen i Malmö till Riksbyggen

Skandia Fastigheter har sålt ett kvarter med bostadsbyggrätt i Masthusen i Västra Hamnen i Malmö till Riksbyggen. Därmed får Masthusen 190 nya bostäder som blir inflyttningsklara våren 2022. 

Skandia Fastigheter har under de senaste åren försökt utveckla Masthusen till en profilerad stadsdel med kontor, samhällsservice, hyresrätter, äldreboende, bibliotek, gym, service och handel. Masthusen är som första stadsdel i Norden certifierad enligt det hållbarhetssystemet BREEAM Communities. 

Kvarter 13 i Masthusen är i dag en parkeringsyta, men detaljplanen medger att det byggs upp till 190 bostäder. Där kommer nu Rioksbyggen att bygga hus med mellan fem och tolv våningar. 

– I och med denna försäljning får vi extra tryck i bostadsproduktionen, säger Tim Prevolnik, Skandia Fastigheters marknadsområdeschef i Malmö, i en presskommentar. 

– Riksbyggen har under året färdigställt tre bostadsfastigheter i Masthusen och har ytterligare två i produktion. Vi har stort förtroende för deras genomförandekraft och slutprodukt.

Det framgår inte av informationen från Skandia Fastigheter hur mycket Riksbyggen betalar i affären. 

Avsikten är att det ska byggas ytterligare bostäder i Masthusen framöver.

– Vi tror på att blanda områdets verksamheter och målgrupper för att uppnå en levande stadsdel och planerar nu de sista bitarna i detta omfattande stadsutvecklingsprojekt. Vi tittar till exempel på något som hela Malmö behöver, nämligen en förskola med grön och lekfull utemiljö på både mark och tak, redo att välkomna 160 barn. Vi planerar även för kultur, möjligen ett hotell och andra verksamheter som gör Masthusen komplett för de som vistas, bor, jobbar och handlar där.