Etikett: tiotaggare

Tekniska Verken Linköping vill ha pensionslösning för tiotaggare

Tekniska Verken i Linköping har gått ut i en offentlig upphandling för att hitta en tjänstepensionslösning. 

Tekniska Verken är ett dotterbolag till Linköpings kommun och lyder under PA-KFS-avtalet.

I dag hanteras pensionslösningarna av Länsförsäkringar Östgöta. 

Upphandlingen gäller alternativ PA-KFS för tiotaggare, löneväxling samt löneväxling för koncernledningsgrupp. Årspremien är uppskattad till cirka 13,7 miljoner kronor.

Följande tjänster omfattas: tjänstepensionsrådgivning genom årliga möten med tiotaggare,
förmedling av fondförsäkring, traditionella pensionsförsäkringar, avtalspension, riskförsäkringar, frivillig gruppförsäkring som erbjuds koncernens samtliga medarbetare, administration och IT-stöd och pensionsportal.

I dag har Tekniska Verken alternativ tiotaggarlösning för 34 personer, löneväxling för 93 personer och löneväxling för ledningsgrupp för 13 personer.

Tekniska Verken har totalt cirka 850 anställda och en årlig omsättning på 4,9 miljarder kronor.