Etikett: Tomas Jonsson

”Detaljreglering kan stoppa dagens Internetförmedlare”

Alltför detaljerade detaljregler av förmedlings- och jämförelse kan betyda att dessa företag inte längre kan bedriva en rimlig verksamhet, och därmed riskerar att försvinna från marknaden. Det skriver Branschorganisationen för Privatekonomiska Förmedlings- och jämförelsetjänster i sitt remissvar på departementspromemorian om försäkringsdistribution.

Bakom Branschorganisationen för Privatekonomiska Förmedlings- och jämförelsetjänster står tre Internetbaserade förmedlarföretag: Insplanet, Compricer och Zmarta. 

Branschorganisationen framhåller i sitt remissvar att lagförslaget har en mängd förtjänster. 

Samtidigt varnar man för att alltför detaljerade föreskrifter och förbud mot provisioner riskerar att slå ut dagens jämförelsetjänster från marknaden.  

– Konsumenterna skulle förlora tillgång till lättillgängliga och kostnadsfria jämförelsetjänster, vilket skulle försvåra deras möjligheter att få en överblick över priser och villkor på marknaden. Vidare skulle ett minskat konkurrenstryck på den svenska marknaden för skadeförsäkringar för privatpersoner leda till ett sämre utbud och högre priser för konsumenten, heter det i slutklämmen i remissvaret. 

Remissvaret på Ds 2017:17, En ny lag om försäkringsdistribution, är undertecknat av Insplanets VD Tomas Jonsson

Insplanet blir bilhandlare – satsar 6,3 Mkr i Cardrop Sverige AB

Insplanet investerar 6,3 miljoner kronor i Cardrop Sverige AB – ett företag som som fokuserar på en digital tjänst för bilaffärer

Investeringen sker i huvudsak genom nyemission men också genom förvärv av aktier från befintliga ägare. Efter transaktionen har Insplanet totalt investerat 10,8 miljoner kronor i bolaget.

Man planerar att inom kort släppa en betaversion av vad som beskrivs som Sveriges första rikstäckande digitala bilförmedlingstjänst. Tjänsten kommer att lanseras under varumärket Cardrop. Målgruppen är i första hand till privatpersoner och företag som vill få bra betalt för en begagnad bil, men vill slippa att göra jobbet själv.

Insplanet har en historik av att framgångsrikt starta, bygga och driva digitala tjänster inom försäkring och privatekonomi. Det finns en naturlig koppling till Insplanet som Sveriges ledande jämförelsetjänst och förmedlare inom bilförsäkring såväl som Myloan med fokus på privatekonomi. Cardrop blir varumärket för vårt tredje affärsområde, Biltjänster, som vid sidan om Försäkring och Personal Finance är ett område vi tror mycket på. Med Motormäklarens grundare Christian Halldén och övriga duktiga medarbetare inom koncernen har vi en bas att bygga vidare från, säger Tomas Jonson, VD för Insplanet, i en presskommentar.

Cardrop Sverige AB – tidigare under namnet Swedish Motor Advisors AB och varumärket Motormäklarna – hade förra året intäkter på 4,1 (5,1) miljoner kronor och uppvisade ett rörelseresultat på –2,5 (–0,4) miljoner kronor.