Etikett: Tommy Jellerbo

Sensor Försäkring valde Insicon som systemleverantör

Sensor Försäkring har tecknat avtal med Insicon om leverans av försäkringssystemet Insicon i2i.

Sensor Försäkring är ett förmedlarföretag, som bland annat erbjuder personförsäkring och vårdförsäkring. Amtrust är försäkringsgivare för specialistvårdförsäkringen och Movestic för personförsäkringarna.  

Det är viktigt för Sensor Försäkring att ha ett försäkringssystem med modern arkitektur och funktionalitet i kombination med god verksamhetsförståelse. Efter en grundlig genomgång av potentiella försäkringssystem på marknaden fann vi att Insicon i2i var det bästa alternativet för oss, säger Tommy Jellerbo, VD för Sensor Försäkring, i en presskommentar.

Patric Ljung, säljchef på Insicon AB, kommenterar det nya avtalet så här:

Att få förtroendet som leverantör av försäkringssystem till Sensor Försäkring är glädjande för Insicon. Detta måste ses som ytterligare ett bevis på att Insicon levererar en användarvänlig, framtidssäker och kostnadseffektiv mjukvara som hanterar samtliga krav.

Sensor Försäkring i Sensor Group – en bolagsgrupp som erbjuder produkter och tjänster kopplade till trygghet, säkerhet samt bolags- och privatekonomi för privatpersoner samt små och medelstora företag. Bolagsgruppen utgörs – förutom Sensor Försäkring – av konsultföretaget Char Consulting och larmbolaget Sensor Alarm. Personerna bakom Sensor Group är Tommy Jellerbo, Martin Norsebäck, Klas Svensson, Joakim Ström, Per Östling och Peter Jakobsson. Alla utom den sistnämnde, som är extern partner, har sin bakgrund i försäkringsbranschen. 

 

Nystartade Sensor Försäkring räknar med snabb tillväxt

Nystartade Sensor Försäkring under ledning av Tommy Jellerbo hoppas bli en heltäckande leverantör av försäkringar i Sverige. Man hoppas på snabb tillväxt – före sommaren räknar man med att växa med 20 medarbetare.

Tommy Jellerbo har en lång bakgrund på ledande befattningar i försäkringsbranschen.

Tidigare har han bland annat varit företagschef på Vardia och chef för företagsmarknad på Gjensidige i Sverige. Dessförinnan har han bland annat haft chefsbefattningar på Moderna, Trygg-Hansa och Folksam. 

Sedan hösten 2015 är han partner i kundservice- och säljkonsultbolaget Char Consulting AB med säte i Luleå, som bland annat samarbetar med Sveland Djurförsäkring och Ica Försäkring. 

Och från januari är han VD för nystartade Sensor Försäkring som – enligt presentationen på hemsidan – erbjuder prisvärda och lättbegripliga försäkringsprodukter och ger professionell och snabb hjälp när det behövs. På hemsidan erbjuds i dag specialistvårdförsäkring och personförsäkring. 

Inom personförsäkring och vårdförsäkring har man tagit fram försäkringspaket för singlar, par och barnfamiljer. Personförsäkringen innehåller olika slags kombinationer av sjuk- och olycksfall, livförsäkring och barnolycksfallsförsäkring. Amtrust är försäkringsgivare för specialistvårdförsäkringen och Movestic för personförsäkringarna.  

– Det är jättekul att vi har lyckats komma igång med vårt eget varumärke. Vi har startat med hälsoprodukter, och räknar med att successivt expandera vidare med ytterligare produkter. Planen är att vi ska bli så heltäckande som möjligt, säger Tommy Jellerbo. 

Tommy Jellerbo hoppas på en relativt snabb expansion av verksamheten. Före sommaren räknar man med att sysselsätta ett 20-tal personer. De kommer dock inte att vara anställda direkt i företaget utan hyrs in från Sensor Försäkrings systerbolag Char Consulting. 

– Vi har en fyraårsplan som handlar om att vi ska expandera med lönsamhet. Nu ska vi inte bli vansinnigt stora utan hålla oss på en hanterlig nivå, men jag ser stora möjligheter till kontrollerad tillväxt framöver. På en så koncentrerad marknad som Sverige finns det alltid en lucka för nya aktörer. Jag tror att marknaden blir bättre av att det dyker upp nya aktörer. 

Vad skulle du säga är er fördel på marknaden jämfört med era konkurrenter?

– Det är en kombination av mångårig erfarenhet både av försäkring och av distribution och kundservice. Kan du både administrera och distribuera försäkring, då har du kommit långt, säger Tommy Jellerbo. 

 

Fakta om Sensor Group

Personerna bakom Sensor Group är – förutom Tommy Jellerbo – Martin Norsebäck, Klas Svensson, Joakim Ström, Per Östling och Peter Jakobsson. Alla utom den sistnämnde, som fungerar som extern partner, har sin bakgrund i försäkringsbranschen. 

Sensor Group beskrivs som en bolagsgrupp som erbjuder produkter och tjänster kopplade till trygghet, säkerhet samt bolags- och privatekonomi för privatpersoner samt små och medelstora företag. Den långsiktiga visionen beskrivs som att vara det naturliga valet för företag i målgruppen. Det ska uppnås genom leverans av oöverträffat attraktiva produkter och tjänster, hög servicenivå och till konkurrenskraftiga priser. Avsikten är att växa till fler länder i Norden under de kommande åren. Bolagsgruppen utgörs i dag av konsultföretaget Char Consulting, larmbolaget Sensor Alarm och nystartade förmedlarföretaget Sensor Försäkring.