Etikett: Torbjörn Callvik

Torbjörn Callvik lämnar Brandkontoret – Benndorf tf VD

Under måndagen lämnade Torbjörn Callvik posten som VD för Stockholms Stads Brandförsäkringskontor. Tillförordnad VD är Hans Benndorf, tidigare bland annat VD för Länsförsäkringar Stockholm.

Hans Benndorf har fram till denna vecka varit ordförande i Brandkontorets styrelse, en post han lämnar i samband med att han nu går in som tf VD. Ny styrelseordförande är Jan Ellström.

Jan Ellström säger så här till Sak & Liv som en bakgrund till VD-förändringen:

– Den information vi har lämnat till personal och våra ägarrepresentanter är att Torbjörn Callvik har begärt att få lämna bolaget med omedelbar verkan och att styrelsen har accepterat uppsägningen och gått med på att han lämnar på en gång.

– Vi konstaterar att han under fem år på bolaget på många sätt har bidragit positivt till bolagets utveckling.

Tidigare i år uppmärksammades Brandkontoret i samband med att Aftonbladet skrev om bolagets lägenhetstilldelning. Bland annat uppmärksammades att det delats ut lägenheter till anhöriga till ledningspersoner och att vice VD i Svenskt Näringsliv fått ett lägenhetskontrakt utan att ha någon koppling till bolaget.

Jan Ellström kommenterar detta så här för Sak & Liv:

– De skriverierna föranledde att vi anlitade Deloitte för att genomföra en intern revisorsrapport. Slutsatsen där var att det knappast handlade om något olagligt, men att hanteringen av lägenhetstilldelningen har varit ganska olämplig. Styrelsen har även riktat kritik mot Torbjörn Callvik för detta. Det ska också sägas att inte bara VD utan även styrelsens har ett ansvar kring det tidigare regelverket.

– Vi har efter rapporten dragit slutsatsen att vi inte ska tilldela lägenheter externt utan endast till företagets anställda och till befintliga hyresgäster. Tidigare har det inte funnits tillräckligt klara regler kring detta.

Jan Ellström bedömer att det kan ta minst sex månader innan en ny VD finns på plats. Styrelsen avser att ta in extern hjälp för rekryteringen.

– Nu fokuserar vi på framtiden, och att hitta en ny VD till bolaget. Tyvärr kan sådant ta tid. Det finns också risk att när vi hittar en bra person, kan det finnas uppsägningstider att ta hänsyn till, säger Jan Ellström.

Torbjörn Callvik efterträdde Annika Lundius i AMF:s styrelse

Brandkontorets VD Torbjörn Callvik valdes vid AMF:s årsstämma den 30 mars till ny styrelseledamot i AMF efter Annika Lundius. Övriga ledamöter återvaldes.

Torbjörn Callvik har varit VD för Brandkontoret sedan 2012. Han kom då närmast från Skandia Liv, där han varit affärschef och ansvarig för Skandias produkt- och tjänsteerbjudanden. Tidigare har han bland annat varit VD för Wassum Academy AB.

AMF:s styrelse består nu av följande personer:

Pär Nuder, styrelsens ordförande 
Renée Andersson, LO
Torbjörn Callvik, Brandkontoret
Torbjörn Johansson, LO
Per Ljungberg, Lancelot Asset Management
Marie Nilsson, LO
Ola Pettersson, LO
Marie Rudberg, Svenskt Näringsliv
Caroline af Ugglas, Svenskt Näringsliv

Marie Rudberg och Torbjörn Johansson är ledamöter utsedda av Svenskt Näringsliv respektive LO med uppgift att särskilt bevaka försäkringstagarnas och de försäkrades intressen.

 

Rekordutdelning förra året i Brandkontoret: 147,1 miljoner kr

Under förra året beslutade Brandkontoret om en rekordhög utdelning. Hela 147,1 miljoner kronor delades ut till försäkringstagarna, vilket är den högsta utdelningen sedan bolaget startade år 1746. 

Det framgår av bolagets årsredovisning som publicerats under mars. 

Under 2016 hade Brandkontoret en premieintäkt på 212,6 (118,2) miljoner kronor. Försäkringsrörelseresultatet uppgick till 5,0 (25,2) miljoner kronor. Årets resultat efter värdeförändringar uppgick till 475,9 (502,3) miljoner kronor.

Placeringstillgångarna uppgick vid årets slut på 5 729,2 (5 315,4) miljoner kronor. 

En bakgrund till det sjunkande försäkringsrörelseresultatet är att skadekostnaderna har ökat. Skadekostnadsprocenten steg till 84,4 (64,4) procent. 

Samtidigt har försäljningen i bolaget ökat, skriver VD Torbjörn Callvik i sin VD-kommentar.