Etikett: tpl

Nu svarar Svenskt Näringsliv och PTK på kritiken från LF och Skandia

Regeringens lagförslag om tjänstepensionsbolag behöver göras om i grunden. Annars riskerar man att helt i onödan kraftigt försämra den välfungerande tjänstepensionen ITP för drygt två miljoner tjänstemän och 35 000 arbetsgivare, skriver pensionsexperterna Ingvar Backle, Svenskt Näringsliv, och Dan Wallberg, PTK, i en replik till Skandia och Länsförsäkringar. 

Det råder som bekant djup splittring i försäkringsbranschen i synen på framtidens reglering av tjänstepensionsbolag.

På ena sidan står arbetsmarknadens parter, partsbolagen och pensionskassorna — som förespråkar en reglering av morgondagens tjänstepensionsbolag som inte avviker från EU:s minimikrav i IORP-reglering. På andra sidan återfinns de privata försäkringsbolagen, som av konkurrensskäl förespråkar en lagstiftning i linje med regeringens förslag där utgångspunkten är Solvens 2-regelverkets kapitalkrav.

Svenskt Näringsliv och PTK publicerade för en vecka sedan ett debattinlägg i Svenska Dagbladet där man varnade för att det föreslagna regelverket för tjänstepensionsbolag leder till en sönderreglerad tjänstepensionsmarknad, där väl fungerande lösningar för tjänstepensionen riskerar att förstöras. Här kan du läsa den artikeln.

Skandia och Länsförsäkringar menade i ett svar på debattartikeln att PTK och Svenskt Näringsliv missförstått regeringens förslag. Skandia och Länsförsäkringar argumenterade i sin artikel för att morgondagens reglering av tjänstepensionsbolag av konkurrensskäl inte bör avvika alltför mycket från Solvens 2-regelverket för försäkringsbolag, och uppmanade regeringen att ”… inte låta sig influeras av PTK, partsbolagen och Svenskt Näringslivs påverkansarbete”. Här hittar du debattinlägget från Skandia och Länsförsäkringar. 

Nu svarar Svenskt Näringsliv och PTK på argumentationen från Skandia och Länsförsäkringar, och upprepar sin hårda kritik av lagförslaget.

Svenskt Näringslivs pensionsexpert Ingvar Backle och PTK:s pensionsexpert Dan Wallberg trycker i sitt debattinlägg på att kapitalkrav i sig innebär inte trygghet för spararna. Däremot innebär svenska lagförslaget begränsningar i svenska tjänstepensionsföretag möjligheter att konkurrera på EU:s inre marknad, menar de.

— De svenska tjänstepensionsföretagen är robusta och sannolikheten för att de skulle gå i konkurs är mycket liten, något som tydligt framgår av Finansinspektionens konsekvensanalys. Därför fokuserar arbetsmarknadens parter på att få så bra avkastning som möjligt och ge spararna så höga pensioner som möjligt, heter det i det senaste debattinlägget.

— De politiska förslagen behöver nu göras om i grunden. Annars riskerar de att kraftigt försämra den välfungerande tjänstepensionen ITP för drygt två miljoner tjänstemän och 35 000 arbetsgivare, helt i onödan, skriver artikelförfattarna i sin slutkläm.

Här läser du det senaste debattinlägget från Svenskt Näringsliv och PTK. 

IORP-lagstiftning skjuts upp igen – kassornas övergångstid förlängs

Finansdepartementet berättar i dag att den nya lagstiftningen baserad på EU:s tjänstepensionsdirektiv – IORP – väntas träda i kraft tidigast vid halvårsskiftet nästa år. Samtidigt meddelar departementet att tjänstepensionskassor kommer att få förlängd övergångstid.

Remissomgången för den nya lagstiftningen om tjänstepensionsföretag har lett till en mängd genomgripande remissvar – som spretar i helt olika riktningar. Tunga tjänstepensionsbolag som AMF, Alecta och KPA menar – tillsammans med arbetsmarknadens parter – att det är i grunden feltänkt att lagstiftningen om tjästepensionsföretag skulle utgå från Solvens II-reglerna för vanliga försäkringsbolag. Andra aktörer på marknaden anser – liksom bland andra Finansinspektionen – att det är en självklarhet att kraven på tjänstepensionsföretag skulle ligga nära de krav som ställs på försäkringsbolag, bland annat för att uppnå konkurrensneutralitet.

I dag meddelar finansdepartementet att det komplexa arbetet med lagstiftningen innebär att de nya lagarna inte kan  träda i kraft lika tidigt som man planerat tidigare. Man tvingas därför skjuta upp både lagförslagen om nya regler för pensionsstiftelser och den nya reglering för tjänstepensionsföretag.

Enligt departementets nya uppskattning kan en lagrådsremiss med lagförslag för genomförande av andra tjänstepensionsdirektivet komma under tidig vår 2019. Beslut om proposition är planerat till senare under våren 2019. Lagändringarna beräknas sedan kunna träda i kraft tidigast vid halvårsskiftet 2019. Tidplanen för lagstiftningen har skjutits fram flera gånger. Så sent som i september var siktet inställt på att presentera en lagrådsremiss under november i år och tanken var då att den nya lagstiftningen skulle träda i kraft i maj nästa år.

Flera remissinstanser pekade på att det var en alldeles för snävt tilltagen övergångstid för tjänstepensionskassor. Finansdepartementet säger nu att kassorna kommer att få en förlängd övergångstid så att de i tid kan ansöka om tillstånd att driva verksamhet som tjänstepensionsföretag. Departementet preciserar dock inte hur mycket tiden förlängs.

Här kan du läsa mer om vad finansdepartementet skriver om den aktuella tidsplanen.